ACTUEEL

Afwijzende reacties op Haags plan verwarde personen

Het Landelijk Platform GGz (LPGGz) is verbijsterd over het plan van Schippers. Volgens het platform zoekt Schippers de grenzen van de rechtsstaat op om lastige burgers te kunnen opsluiten.

Minister Schippers is met een reeks aanscherpingen gekomen van haar wetsvoorstel verplichte ggz. Hierin kondigt zij onder andere een verplichte time out-procedure aan om verwarde personen die als gevolg van een psychische stoornis gevaarlijk gedrag kunnen gaan vertonen drie dagen te observeren. Het LPGGz vindt dit onacceptabel.

"De maatregel nodigt uit tot willekeurige detentie van niet alleen mensen met een psychische kwetsbaarheid, maar van alle burgers in Nederland'', zo is te lezen op de website van het LPGGz. "Bovendien lost het instellen van een observatiemaatregel de problemen van verwarde mensen op straat niet op.''

Omwille van het beschermen van de openbare orde gaat de minister voorbij aan de rechtspositie van mensen die zorg nodig hebben, vindt het LPGGz. "Daarmee is de Wvggz in strijd met internationale verdragen, zoals het onlangs geratificeerd VN-verdrag inzake de rechten van mensen met een beperking."

Persoonsgerichte aanpak

Het LPGGz pleit voor een omslag naar een persoonsgerichte aanpak, preventie en vroegsignalering. "Investeer juist in vrijwillige zorg (zoals bijvoorbeeld bed op recept), werk de wachtlijsten in de ggz weg en volg de aanbevelingen op van het aanjaagteam verwarde personen.

Ook de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) ziet niets in het observatievoorstel van Schippers. De vereniging noemt het een "onwenselijk en onhaalbaar voorstel dat vrijheidsberoving in de hand werkt". Dat is noch in het belang van de patiënt, noch in dat van de maatschappij, meent de NVvP.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top