Vastgoed

Alkmaar wint strijd om nieuwbouw Noordwest

Alkmaar wint strijd om nieuwbouw Noordwest

Noordwest Ziekenhuisgroep heeft "na een zorgvuldige analyse" gekozen voor ‘vernieuwbouw’ in Alkmaar. Daarmee is de bouw van een nieuw ziekenhuis in Heerhugowaard definitief van de baan.

De gekozen variant voorziet in een gefaseerde (ver)nieuwbouw verspreid over de periode van 2018  tot en met 2032. Gedurende deze periode zullen vrijwel alle huidige gebouwen vervangen worden door nieuwbouw. Volgens de raad van bestuur is dit vanuit het oogpunt van financiële risicospreiding en flexibiliteit de enige realistische variant. Volledige nieuwbouw in Heerhugowaard is gegeven het meerjarig financieel perspectief van Noordwest, ook in een afgeslankte variant, niet financierbaar en daarmee niet realistisch, aldus de raad van bestuur.

 “Willen we de kwaliteit van de gezondheidszorg in deze regio kunnen garanderen dan kunnen we niet anders dan voor gefaseerde vernieuwbouw kiezen op de huidige locatie”, reageert bestuursvoorzitter Joop Hendriks. “Dit is financieel de enig haalbare optie. Het liefst hadden we gekozen voor een centraal gelegen terrein in ons verzorgingsgebied waar we een nieuw ziekenhuis kunnen bouwen. Het huidige tijdperk maakt dit echter onmogelijk.”

De raad van bestuur, raad van toezicht, het stafbestuur en de medezeggenschapsorganen staan unaniem achter het besluit.

Heroverweging

Jarenlang leek het erop dat Noordwest Ziekenhuisgroep uit Alkmaar zou vertrekken naar Heerhugowaard met een Regionaal Topklinisch Interventie Centrum als paradepaardje. Veranderende financieringsregels, problemen met Noordwest-locatie Gemini in Den Helder en de aanhoudende financiële crisis deden het ziekenhuis besluiten tot een heroverweging. Daarbij wordt ook steeds duidelijker dat patiënten in de toekomst minder beroep op ziekenhuiszorg zullen doen vanwege overdracht en samenwerking met de eerste lijn, meer zelfdiagnostiek en e-health-toepassingen. De productieontwikkeling van het ziekenhuis is daarom lager dan eerder bij de planvorming geraamd. Mogelijk heeft ook het vertrek van bestuursvoorzitter Harry Luik, die een groot pleitbezorger van nieuwbouw in Heerhugowaard was, een rol gespeeld.

Planning

Het komende half jaar zal de vernieuwbouw in Alkmaar nader worden uitgewerkt tot een definitief plan van aanpak. In de eerste fase tot 2021 zal het OK-complex, de spoedeisende hulp en de intensive care worden vervangen door nieuwbouw. Daarnaast is het plan om in de eerste fase 150 één persoonskamers te realiseren.

Roerig

Met het besluit van Noordwest komt er een einde aan een roerige periode in de gemeentepolitiek van Alkmaar en Heerhugowaard. Het voorgenomen vertrek van -toen nog- MCA uit Alkmaar kostte het college van burgemeester en wethouders in 2011 de kop. Ook kwamen de verhoudingen tussen gemeente en ziekenhuis onder grote spanning te staan nadat de gemeente dreigde de grondverkoop in Alkmaar te dwarsbomen. Eerder dit jaar leidde de kwestie tot een harde botsing tussen Alkmaar en Heerhugowaard. Nadat Heerhugowaard een publiciteitscampagne was gestart waarin de ongeschiktheid van Alkmaar als vestigingslocatie werd onderstreept, schortte Alkmaar alle samenwerking met de buurgemeente op.

Alkmaar toont zich verheugd over het besluit van Noordwest. Het college van burgemeester en wethouders heeft wel het nodige wisselgeld ingelegd. Het college gaat de gemeenteraad vragen om een garantie af te geven ten behoeve van de financiering van de nieuwbouwplannen.  

Toplocatie

Burgemeester han ter Heegde van Heerhugowaard reageert gelaten op het besluit van Noordwest. "Grote nieuwbouw is ingehaald door de tijd", stelt Ter Heegde in een persbericht. "Wij hebben ons best gedaan om de raad van bestuur er van te overtuigen dat wij de beste locatie hebben. Die overtuiging deelt het ziekenhuis, maar de financiën spelen een doorslaggevende rol. Dat moeten we ook constateren.’’

Over de toekomst van de grond in Heerhugowaard die voor het ziekenhuis was gereserveerd maakt Ter Heegde zich geen zorgen. "Dat is een toplocatie. Daar zijn echt wel weer nieuwe gegadigden voor.’’

 

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Oscar Lopes Cardozo

13 juli 2016

Het verstand komt met de jaren. Geen megalomane nieuwbouw, maar de bestaande vierkante meters slimmer en flexibeler benutten. Waarom moet dat simpele inzicht zo lang duren? Wat heeft al die plannenmakerij gekost? Nu kunnen bestuurders zich eens gaan richten op de werkelijke core business: kwaliteit van zorg.

Top