HRM

Vakbonden verliezen zaak rond salarisverhoging umc's

Vakbonden verliezen zaak rond salarisverhoging umc's

De werknemersorganisaties hebben een kort geding verloren dat ze hadden aangespannen tegen werkgeversorganisatie NFU over het verhogen van de salarissen in de universitair medische centra (umc’s). De salarisverhoging was afgesproken als compensatie voor de verlaging van de werkgeverspremie in de pensioenopbouw.

Het kort geding dat AC/FBZ/LAD, FNV, CMHF en CNV hadden aangespannen tegen NFU vond plaats op 20 juli, maar de LAD maakt de uitspraak nu bekend. Conform de loonruimteovereenkomst zouden de salarissen in de umc's per januari 2016 structureel met 1,4 procent verhoogd worden, volgens de werknemersorganisaties. Dit was bedoeld als compensatie voor de verlaging van de werkgeverspremie in de pensioenopbouw.

Omdat de umc's deze salarisverhoging niet hebben doorgevoerd, stapten de bonden naar de rechter. Die wijst de vordering van de bonden niet toe. Er is nader onderzoek nodig naar de feiten en daarvoor is het kort geding niet de aangewezen route. De bonden beraden zich momenteel over de volgende stappen.

1 Reacties

om een reactie achter te laten

M. van Vugt

9 augustus 2016

Het valt mij op de koppen van uw artikelen soms tendentieuze koppen hebben die niet in overeenstemming zijn met de werkelijkheid. Zo zet u in een kop: Hartchirurg houdt toezicht bij Westfriesgasthuis. De werkelijkheid is dat cardiochirurg Robert Klautz benoemd is tot lid van de raad van toezicht. In een andere kop staat: Vakbonden verliezen zaak rond salarisverhoging umc's. De werkelijkheid is dat de vordering van de bonden niet is toegewezen omdat nader onderzoek nodig is naar de feiten en daarvoor het kort geding niet de aangewezen route is. Wat mij betreft kan het redactioneel best wat zorgvuldiger.

Top