ACTUEEL

Aanwijzing voor Care Residence Zonnestraal

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft Care Residence Zonnestraal in Hilversum een aanwijzing gegeven. De zorgaanbieder moet binnen vier maanden aan de slag met de vastgestelde tekortkomingen.

Zonnestraal is een particulier verpleeghuis voor ouderen die intensieve zorg nodig hebben. De IGZ heeft de afgelopen jaren meerdere inspectiebezoeken gebracht aan Zonnestraal, en heeft gewezen op punten die verbeterd moesten worden. Dat is niet voldoende gebeurd. Daarom legt de inspectie nu een aanwijzing op.

Binnen vier maanden moet Zonnestraal ervoor zorgen dat de cliëntdossiers in orde zijn. Een persoonlijk en compleet cliëntdossier is nodig om goede zorg te kunnen leveren. Het verpleeghuis moet ervoor zorgen dat de medewerkers goed geschoold zijn voor het werk dat ze doen. Ook moet de medicatieveiligheid in orde zijn; de aanwezige en toegediende medicijnen moeten goed geregistreerd worden.

Vrijheidsbeperking

Tenslotte wil de inspectie van Zonnestraal een duidelijke visie en beleid over vrijheidsbeperking zien. Het is de bedoeling dat instellingen vrijheidsbeperkende maatregelen zo min mogelijk toepassen. Zonnestraal mag deze maatregelen alleen inzetten na toestemming van cliënten. Ook moet hier een arts bij betrokken zijn. Het gaat dan onder meer over het gebruik van bedhekken en gedragsbeïnvloedende medicijnen. Dit zijn medicijnen die bijvoorbeeld suf maken of agressie verminderen.

De inspectie controleert of Zonnestraal de aanwijzing binnen de vastgestelde termijn opvolgt. Als dat niet gebeurt, kan de inspectie een last onder dwangsom of een last onder bestuursdwang opleggen. Ook verwacht de IGZ maandelijks een verslag over alle verbetermaatregelen. De inspectie volgt de ontwikkelingen bij Zonnestraal nauwlettend, onder andere met aangekondigde en onaangekondigde bezoeken.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top