ACTUEEL

IGZ geeft kliniek Vaals aanwijzing

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft een aanwijzing gegeven aan het Medisch Specialistencentrum in Vaals. De maatregel betreft de nucleair geneeskundig onderzoeken die bij de kliniek worden uitgevoerd. Op meerdere onderdelen werden tekortkomingen vastgesteld, waardoor de patiëntveiligheid in gevaar was.

Het Medisch Specialistencentrum in Vaals is een particuliere kliniek waar onderzoeken worden uitgevoerd aan het hart, de schildklier of het skelet. Dit gebeurt met behulp van nucleaire geneeskunde. Daarbij wordt een radioactieve stof in het lichaam gebracht en wordt de straling gemeten die vrijkomt.

De inspectie heeft bij de kliniek een waslijst van tekortkomingen geconstateerd. De dossiervoering bleek onsamenhangend en onvolledig. Betrokken medisch specialist hield geen of nam niet deel aan mono- en multidisciplinaire complicatiebesprekingen. Patiënten werden onvoldoende geïnformeerd. In de instelling was geen beleid en protocol voor reanimatie. Ouderen werden niet gescreend op risico op delier

Geen van de professionals beschikte over de vereiste advanced (cardiac) life support vaardigheden. De noodkoffer voldeed niet aan de eisen.

Ook op het gebied van hygiëne schortte er van alles. Zo was de vervaldatum van de steriele materialen verlopen en lagen materialen en medicatie ongeordend door elkaar in de noodkoffer. Protocollen, werkafspraken ten aanzien van infectiepreventie en hygiëne waren niet opgemaakt. Steriele materialen en niet steriele materialen werden niet gescheiden opgeslagen. Er werden steriele materialen aangetroffen waarvan de houdbaarheidsdatum was verlopen.

De zorgaanbieder had geen schriftelijk vastgelegd en vastgesteld protocol voor het voor toediening gereed maken en toedienen van high risk medicatie. De dubbelcheck bij het voor toediening gereedmaken en toedienen van high risk medicatie werd niet uitgevoerd. Bovendien was het Kernenergiedossier (KEW dossier) was niet volledig. Diverse registraties waren niet aanwezig in het KEW dossier.

Totdat al deze tekortkomingen zijn aangepakt mogen de nucleair geneeskundige onderzoeken niet meer worden uitgevoerd. Dit moet binnen zes maanden gebeurd zijn. Als de kliniek de aanwijzing niet opvolgt, kan de inspectie een last onder bestuursdwang of last onder dwangsom opleggen.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top