ACTUEEL

Verpleeghuizen weigeren medewerking aan nieuwe zwarte lijst

De ActiZ-leden overhandigen voorlopig geen kwaliteitsgegevens aan de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). Zij schorten hun medewerking voorlopig op omdat ze niet willen dat de inspectie de gegevens gaat gebruiken voor een nieuwe zwarte lijst van verpleeghuizen.

De verpleeghuizen begrijpen dat de inspectie, in haar taak als toezichthouder, dingen moet meten. Maar, zegt ActiZ-woordvoerder Bernadet Naber, ze zijn geschrokken van de commotie als gevolg van de bekendmaking van de zwarte lijst door de IGZ, afgelopen zomer. "Daarom willen we weten wat de inspectie gaat doen met de gegevens die ze uitvraagt. En: hoe brengt de inspectie de informatie naar buiten?"

Volgens Naber is een nieuwe zwarte lijst niet in het belang van cliënten van verpleeghuizen. "De ophef rond de zwarte lijst in juli heeft niet geleid tot verbetering van de kwaliteit van de zorg. Waar het wel toe leidde, was onrust onder de cliënten en een verslechtering van het imago van de ouderenzorg op de arbeidsmarkt." Ze wijst erop dat de sector het hierdoor moeilijker krijgt om jongeren te interesseren voor werk in de ouderenzorg.

De leden hebben tijdens een extra ledenvergadering van ActiZ op 26 september gezegd de uitvraag te willen opschorten. Het overleg met de IGZ over de uitvraag van gegevens van 2015 loopt momenteel. ActiZ en de inspectie praten over onder meer het belang van contextinformatie en het format van publicatie.

Onbegrijpelijk en onverantwoord

FNV Zorg & Welzijn is niet te spreken over het handelen van de ActiZ-leden. “Dit is totaal onbegrijpelijk en onverantwoord”, aldus cao-onderhandelaar Sarah Dobbe. "Terwijl de kwaliteit van zorg in verpleeghuizen al jaren onder druk staat, weigeren verpleeghuizen nu om hier verantwoording voor af te leggen. Als de inspectie ze niet meer kan controleren, wie garandeert dan dat er voldoende personeel wordt ingezet?"

Eerder dit jaar plaatste de inspectie volgens de vakbond tientallen zorginstellingen onder verscherpt toezicht en afgelopen zomer bleek uit onderzoek van FNV dat er grote onderbezetting was in verpleeghuizen. Dit heeft grote gevolgen voor kwetsbare ouderen die nu bijvoorbeeld langer moeten wachten om naar de wc te kunnen, te laat of niet uit bed worden geholpen of hun medicijnen niet of verkeerd krijgen.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top