ACTUEEL

Toename 'onzinritten' leidt tot tekort ambulances en personeel

86 Procent van de ambulancemedewerkers en centralisten vindt dat ambulanceritten te vaak een onterecht hoge urgentie krijgen. Dit blijkt uit een enquête van tv-programma De Monitor waaraan leden van de FNV hebben meegewerkt.

Ambulances rijden steeds vaker op spoedritten die medisch gezien niet noodzakelijk zijn, zo zeggen medewerkers. Daardoor komen zowel de beschikbaarheid van ambulances als personeel onder druk te staan. Uit de enquête blijkt volgens FNV ook dat door een toename van 'niet ambulancewaardige ritten' ambulances vaak niet vrij kunnen worden gemaakt voor urgentere spoedgevallen. Ook leidt de grote ambulance-inzet tot soms gezondheidsschade en overlijden patiënten, aldus het ambulancepersoneel.

Volgens ambulancemedewerkers en meldkamercentralisten wordt na een 112-melding steeds vaker een A1-rit uitgestuurd, een spoedrit met de hoogste prioriteit die binnen 15 minuten ter plaatse moet zijn. Volgens betreft het vaak 'onzinritten' en moeten zij steeds vaker uitrukken voor bloedneuzen en zere tenen'. Bijna 90 procent van de medewerkers heeft in de afgelopen paar jaar het aantal spoedritten in hun regio aanzienlijk zien toenemen, 91 procent stelt vast dat het te vaak voorkomt dat de inzet van een ambulance achteraf niet nodig was voor de zorgvraag van een patiënt.

Oorzaak

Belangrijkste oorzaak van de stijging van spoedritten noemt het ambulance- en meldkamerpersoneel de automatische triage-systemen die meldkamers de afgelopen jaren hebben ingevoerd. De meldkamercentralist moet met deze uitvraagsystemen een 112-melder volgens een vast protocol volgen met voorgeprogrammeerde bevragen. Driekwart van de respondenten noemt de invloed van triagesystemen als een 'zeer relevante' oorzaak voor de toename aan spoedritten.  

Fred Seifert, bestuurder ambulancezorg FNV: "Pogingen en experimenten om met middelen, zoals het gebruik van ICT-systemen op de meldkamers, de beperkte beschikbaarheid van mensen en van ambulances toch optimaal in te zetten, hebben een tegenovergesteld effect. Meldkamers dienen (weer) door bekwame professionals bemand te worden. Zij zijn niet te vervangen door ICT-systemen. Nu worden ambulances te vaak onnodig op pad gestuurd."

Er is onder medewerkers veel kritiek op met name op het Amerikaanse triagesysteem: ProQa, dat in veel regio's wordt gebruikt. ProQa zou te strak zijn in de vraagstelling en te snel leiden tot het uitsturen van spoedritten. De centralist heeft bij dit triagesysteem geen mogelijkheid meer om op zijn eigen verpleegkundige ervaring af te gaan, aldus FNV. Beroepsvereniging V&VN weet de problemen eerder dit jaar al aan ProQa.

 

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top