ACTUEEL

Nederland en China werken samen in ouderenzorg

Staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) en zijn Chinese collega, vice-minister Gao Xiaobing (Civil Affairs), hebben een driejarige overeenkomst getekend om samen te werken op het terrein van ouderenzorg. Dit meldt het ministerie van VWS.

Chinese en Nederlandse bedrijven, kennisinstellingen en overheden kunnen op basis van de nieuwe overeenkomst samenwerken, kennis uitwisselen, opleiding en training organiseren en beleid ontwikkelen. Het gaat dan bijvoorbeeld om verpleeghuiszorg en thuiszorg en wijkverpleging voor ouderen die thuis blijven wonen. In de samenwerking zal ook speciale aandacht zijn voor innovatie van gezondheidszorg en e-health.

China zoekt naar nieuwe mogelijkheden om zo goed mogelijk te kunnen zorgen voor het snel toenemende aantal Chinese ouderen en kijkt volgens het ministerie "met belangstelling" naar de kennis en ervaring uit Nederland. Volgens Van Rijn kunnen China en Nederland van elkaar leren. "China is erg geïnteresseerd in ons hele systeem van ondersteuning en begeleiding thuis, wijkverpleging en verpleeghuiszorg. Wij kunnen iets leren van de sterke rol die familie en de lokale gemeenschap spelen in de Chinese zorg voor ouderen."

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top