Finance

Kabinet pompt bijna 400 miljoen extra in langdurige zorg

Kabinet pompt bijna 400 miljoen extra in langdurige zorg

Het kabinet stelt in totaal 386 miljoen euro extra beschikbaar voor de langdurige zorg in 2017. Daarvan wordt 220 miljoen euro gebruikt om wachtlijsten te voorkomen en 166 miljoen euro is een verhoging van de contracteerruimte. Dit schrijft staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) namens het kabinet in een brief aan de Tweede Kamer.

Van Rijn maakte voor de zomer al bekend de geplande, structurele bezuiniging van een half miljard euro per jaar te schrappen. Later besloot hij nog eens 250 miljoen euro beschikbaar te stellen in verband met demografische ontwikkelingen. En nu komt er dan 386 miljoen euro bij, op advies van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), zodat uitvoerders van de Wet langdurige zorg (Wlz) ook in 2017 aan hun zorgplicht kunnen voldoen en 'problematische wachtlijsten' worden voorkomen.

Daarom heeft Van Rijn besloten om het budgettair kader voor 2017 met een extra bedrag van 220 miljoen euro te verhogen, om de gestegen zorgvraag op te vangen. Dit bedrag komt bovenop de al gereserveerde 250 miljoen euro. Daarmee is een totale groeiruimte beschikbaar van 470 miljoen euro. "Hiermee zorg ik ervoor dat het budgettaire kader voor de Wlz-uitvoerders toereikend is om aan de gestegen zorgvraag te voldoen, die mede wordt veroorzaakt door herinstroom in de Wlz vanuit gemeenten en verzekeraars."

Zorginkoop

Bovendien trekt Van Rijn een bedrag van 166 miljoen euro uit, ten behoeve van de zorginkoop in 2017. Dit bedrag is ook voor 2016 vrijgemaakt, schreef hij in september in een brief aan de Tweede Kamer. Hiermee heeft de staatssecretaris er naar eigen zeggen voor gezorgd dat er voldoende middelen zijn om aan de zorgvraag te voldoen en wachtlijsten te voorkomen.

Verder kondigt Van Rijn aan geld vrij te maken voor het experiment rond persoonsvolgende inkoop. Onderdeel van het experiment is dat de betrokken Wlz-uitvoerders geen productieafspraken maken, maar dat zorgaanbieders tegen een vooraf bepaald tarief hun productie krijgen vergoed. Voor dit experiment stelt de staatssecretaris 655 miljoen euro beschikbaar. Als de kosten van het experiment hoger uitvallen, moeten de betrokken Wlz-uitvoerders middelen overhevelen vanuit hun pgb-kader of regionale contracteerruimte.

Wachtlijstonderzoek

Brancheorganisatie ActiZ laat weten heel blij te zijn met het extra geld dat Van Rijn vrijmaakt voor de langdurige zorg. De organisatie ziet de zorgvraag van cliënten alleen maar zwaarder worden, volgens een woordvoerder. Dit vraagt om hoger opgeleid personeel en om zorg en dagbesteding op maat. ActiZ verwacht met dit extra geld ook meer cliënten in een verpleeghuis te laten wonen; iets dat hard nodig is gezien de resultaten van het wachtlijstonderzoek van het ministerie van VWS.

5 Reacties

om een reactie achter te laten

Edo Paardekooper Overman

9 november 2016

Reparatie na reparatie ... Het 'reparatie-kabinet' ... pfff ... Ondertussen nogal wat ellende veroorzakend!

hans peltenburg

9 november 2016

4000 mensen staan actief op de wachtlijst. Voor deze groep is het écht urgent. En dat dankzij het rücksichtloss sluiten van 500 locaties in de langdurige zorg door dit kabinet.....schandalig!

Wulf van Loenen

9 november 2016

Na hun afbraak van Zorg moet zo'n kabinet, VVD en PvdA, heel wat verzinnen om de verkiezingen van het voorjaar nog te redden.

Trudie Severens

9 november 2016

Het is een bijzondere formulering. Het kabinet pompt extra geld in de zorg. De werkelijkheid is dat het kabinet eerder ingenomen geld weer teruggeeft aan de zorg. Klinkt toch ander.

Ulrich Oron

10 november 2016

Extra? Er wordt een klein beetje teruggegeven na de 'herverkaveling' van de AWBZ.

Top