ACTUEEL

St. Anna Zorggroep en Catharina Ziekenhuis willen fuseren

De raden van bestuur van de St. Anna Zorggroep en het Catharina Ziekenhuis hebben hun voornemen om te fuseren voorgelegd aan de adviesorganen, zoals de Ondernemingsraden, de Cliëntenraden en de vertegenwoordigende organen van medisch specialisten. Begin 2017 leggen de ziekenhuizen het plan ter goedkeuring voor aan de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en daarna aan de Autoriteit Consument & Markt (ACM).

De raden van toezicht van St. Anna en Catharina hebben ingestemd met het voorgenomen besluit. De beoogde fusiedatum is 1 januari 2018. De beide organisaties zijn van mening dat zij samen beter dan alleen in staat zijn om de toegankelijkheid van de basis- en topklinische (complexe) patiëntenzorg voor inwoners van het verzorgingsgebied te behouden. Ook verwachten zij dat er meer doelmatigheid wordt bereikt op het gebied van ondersteunende afdelingen.

In het najaar van 2014 tekenden de beide raden van bestuur een 'Letter of Intent'. Intussen is veel onderzoek gedaan naar de optimale inrichting van de samenwerking. Beide locaties blijven het complete poliklinische pakket bieden. Ook blijven beide locaties voorzien van een IC-faciliteit, een Spoedeisende Hulp (SEH) en een Huisartsenpost (HAP). Het ziekenhuis kent straks drie landelijke speerpunten: kanker en hart- en vaatziekten in Eindhoven en sport & bewegen in Geldrop.

Definitief besluit

De St. Anna Zorggroep en het Catharina Ziekenhuis hopen na afronding van het toetsings- en adviestraject een definitief besluit te nemen over de fusie, die zal leiden tot één ziekenhuisorganisatie met één raad van bestuur en één raad van toezicht. Samen hebben de St. Anna Zorggroep en het Catharina Ziekenhuis 5694 medewerkers en gezamenlijke jaaromzet van 522 miljoen euro in 2015.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top