HRM

Zorg en onderwijs in Rotterdam sluiten pact

De zorgsector en het beroepsonderwijs in Rotterdam gaan hun werkzaamheden nauwer op elkaar afstemmen. 24 Zorginstellingen, vier zorgaanbieders en de gemeenten Rotterdam hebben hiertoe het Zorgpact Rotterdam gesloten met als doel een optimale aansluiting tussen zorgonderwijs en het werkveld.

“We staan ook in Rotterdam de komende tijd voor een groeiende opgave om de zorg te kunnen leveren die gevraagd wordt”, motiveert wethouder Hugo de Jonge, wethouder  van jeugd, onderwijs en zorg, de deelname aan het Zorgpact. “Voldoende en gekwalificeerd personeel is een absolute voorwaarde om aan die vraag te kunnen voldoen. Het zorgpact gaat daarin een belangrijke rol spelen.”

Het Zorgpact Rotterdam is een uitvloeisel van het landelijke Zorgpact waarmee het Kabinet-Rutte 2, de samenwerking tussen zorg, onderwijs en overheid wil ondersteunen en versterken. De ideeën moeten volgens het Kabinet uit de regio komen via regionale zorgpacten, waarvan het Rotterdamse zorgpact nu is gepresenteerd.

In aanwezigheid van landelijk aanjager Doekle Terpstra  presenteerden de bestuurders van de aangesloten zorg- en onderwijsinstellingen en wethouder De Jonge op 26 januari zeven regionale thema’s die zorg en onderwijs dichter bij elkaar moeten brengen. Het daarbij onder meer om leren op de werkplek, een leven lang leren en regionale strategische personeelsplanning.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top