ACTUEEL

Atalmedial en MC Groep zetten samen laboratorium op

Atalmedial en de MC Groep (MC IJsselmeerziekenhuizen, MC Slotervaart en MDC Amstelland) willen hun laboratoriumactiviteiten onderbrengen in een gezamenlijk nieuw laboratorium. Atalmedial zal de laboratoriumdiagnostiek en trombosezorg van MC Groep verzorgen.

Het centrale laboratorium zal worden gehuisvest binnen de muren van MC Slotervaart in Amsterdam, waar de meeste diagnostiek uitgevoerd zal worden. Op de overige ziekenhuis-locaties blijft een decentraal laboratorium aanwezig zodat de benodigde 24/7 zorg altijd voorhanden is. Hiermee behoort de nieuw op te richten onderneming tot een van de vijf grootste laboratoria van Nederland en exploiteren partijen ook nog eens een van de grootste trombosediensten van Nederland.

"Door het bundelen van kennis en expertise kunnen we meer hoogstaande diagnostiek aanbieden", stelt Claudia Pronk, voorzitter van de raad van bestuur van Atalmedial. Willem de Boer, voorzitter van de raad van bestuur van de MC Groep, verwacht dankzij de schaalvergroting "aanzienlijk efficiënter" te werken en kosten te besparen om zo de gezondheidszorg voor de burger goedkoper te maken.

Joint venture

MC Groep en Atalmedial willen het voortouw nemen in de benodigde herstructurering van de diagnostische sector en uitgroeien tot één van de toonaangevende organisaties op het gebied van diagnostiek in de volle breedte in Nederland. Hiertoe zullen zij een aparte joint venture oprichten. Het voorgenomen besluit wordt voorgelegd ter goedkeuring aan de raden van toezicht of van commissarissen, NZa en ACM en er zal advies worden gevraagd aan de verschillende ondernemingsraden, cliëntenraden en medische staven.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top