HRM

'Gun zorgpersoneel meer zeggenschap over eigen werk'

'Gun zorgpersoneel meer zeggenschap over eigen werk'

Geef zorgmedewerkers de ruimte om hun eigen werkproces in te richten. Meer zeggenschap leidt tot gelukkigere medewerkers en daar profiteert de patiënt van. Dat zei oud-politica en voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten Sabine Uitslag dinsdag tijdens de bijeenkomst ‘Iedereen de baas in de zorg’ in Utrecht.

Uitslag is als extern deskundige betrokken bij het FWG-onderdeel Progressional People dat samen met Semco Style Institute het gedachtegoed van de Braziliaanse topondernemer Ricardo Semler wil introduceren in de zorg. Semlers visie: geef medewerkers vertrouwen en verantwoordelijkheid, zet in op zelfmanagement, houd je focus op de opbrengst voor de mens in plaats van de financiën, schrap overbodige regels en innoveer. En die filosofie is bij uitstek toepasbaar in de zorg, aldus Uitslag.  

Hoe je de filosofie kunt toepassen hangt volgens haar af van het soort zorgorganisatie. “Het is dan ook geen methodiek met vaste regels en standaarden, maar een andere manier van kijken naar de zorg. Waarbij het niet langer om productie draait, maar de patiënt centraal komt te staan. Door de medewerkers meer regie en autonomie te geven in hun werk, geven zij, op hun beurt, meer regie aan de patiënt. Dat draagt bij aan het behalen van het hogere doel: een hogere kwaliteit van leven.”

Rol manager

In sommige organisaties zal de rol van de manager ingrijpend veranderen tot verdwijnen, denkt Uitslag. “Maar je kunt bijvoorbeeld ook denken aan het creëren van een open en veilige sfeer in teams. Zolang het er maar toe leidt dat mensen gedreven en betrokken hun vak gaan uitoefenen.”

Het vergroten van zeggenschap van zorgmedewerkers vergt wel lef van zorgbesturen. Want, zegt Uitslag, zij moeten de teugels laten vieren. “Het draait om loslaten en een stapje opzij doen. En daarvoor is vertrouwen nodig en dat moet groeien. Vaak bestaat het idee dat werknemers niet in staat zijn hun eigen werk in te richten, ook in de zorg. Maar, zoals Semler zegt: behandel volwassenen als volwassenen. Zorgmedewerkers voeden ook zelf hun kinderen op en regelen hun eigen hypotheek. Dus geef ze ook de regie over hun eigen werkproces.”

2 Reacties

om een reactie achter te laten

Monique van Doorn

14 april 2017

Altijd interessant als er van ver een opinie komt en een werkwijze er bij. Het is echter niet nieuw. Inderdaad zijn het niet de medewerkers die hier moeite mee hebben. Van bestuur, beleid, staf en management vraagt het niet alleen om een stapje opzij te doen en vertrouwen geven, het vraagt ook een heroriëntatie op eigen rollen en daden. Omdat zelf denken al lange tijd niet gewaardeerd werd in de zorg, vraagt de ontwikkeling van zeggenschap aandacht. Andere handen community is in 2012 gestart als borging voor een werkconcept waar regie door zorgmedewerkers de basis is. De community faciliteert zeggenschap ontwikkeling en zelforganisatie. De sociale impact die jaarlijks gemeten wordt laat zien dat het werkt. Maar niet vanzelf.

Pauline

3 mei 2017

Eens met reactie Monique. Om vertrouwen te creëren is mensen op volwassen manier behandelen een voorwaarde, net als duidelijkheid over rollen en taken. Wij hebben een instrument ontwikkeld dat meet in hoeverre aan de voorwaarden voor vertrouwen in teams voldaan wordt, dan heb je iets tastbaars in handen om aan te werken.

Top