Finance

Zorgverzekerde blijft honkvast

Verzekerden wisselen nog altijd weinig van zorgverzekeraar. In 2016 veranderde 6,4 procent van de verzekerden, oftewel 1,1 miljoen mensen van verzekeraar. Dit is een stijging met ongeveer 0,1 procent ten opzichte van 2016.

Eén en ander blijkt uit de Zorgthermometer van Vektis. Na een duidelijk stijgende lijn in het overstapgedrag vanaf 2009, met een piek in 2013, schommelt het percentage vanaf 2014 rond 6,5 procent. Wordt er gekeken naar het aantal overstappers tussen concerns dan is het overstappercentage met 5,6 procent nog lager.

Vektis heeft ook de overstapfrequentie vanaf 2006 in beeld gebracht. Bijna twee derde van de verzekerden blijkt sinds de invoering van de Zorgverzekeringswet niet veranderd van zorgverzekeraar. Van de overgestapte verzekerden blijken degenen die dat een keer hebben gedaan in de meerderheid. In totaal is in deze periode 37 procent van de verzekerden een of meer keer van zorgverzekeraar veranderd.

Regionaal komen er in de Zorgthermometer de nodige verschillen naar voren. Zo is het overstappercentage met 9,7 procent in de gemeente Bunschoten (Utrecht) het hoogst en in de gemeente Hulst (Zeeland) met 2,8 procent het laagst.

Verzekerden konden voor 2017 kiezen uit 58 zorgpolissen. In 2015 waren dit er nog 71, tegen 61 vorig jaar. De daling in het aantal polissen die in 2016 is ingezet zet hiermee door. Driekwart van de verzekerden koos dit jaar voor een naturapolis, bijna 20 procent voor een restitutiepolis en de rest koos voor een combinatie van beide.

Collectieven

De vorig jaar ingezette daling van het percentage verzekerden met een collectieve zorgverzekering stabiliseert in 2017. Tot en met 2014 sloten steeds meer verzekerden een collectieve zorgverzekering af (70 procent in 2014). Daarna is dit percentage licht gedaald. Met 67,4 procent ligt het aandeel collectief verzekerden in 2017 vrijwel op het niveau van 2016.

Het percentage verzekerden met een aanvullende verzekering ligt de laatste jaren rond de 84 procent. In 2015 vergoedden zorgverzekeraars, net als het voorgaande jaar, ongeveer 3,7 miljard euro aan zorgkosten via de aanvullende verzekeringen. De afgelopen jaren (tot en met 2015) bleef de gemiddeld betaalde jaarpremie van een aanvullende verzekering redelijk stabiel rond 310 euro per jaar.

Iets minder dan de helft van de verzekerden zonder vrijwillig eigen risico maakt het eigen risico in 2015 vol. Van de verzekerden met een maximaal eigen risico maakt ruim 8 procent dit in 2015 volledig vol. Sinds enkele jaren groeit de groep verzekerden die kiest voor een vrijwillige verhoging van het eigen risico. Onder deze verzekerden groeit bovendien de groep die kiest voor de grootste vrijwillige verhoging van 500 euro per jaar.

               

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top