ACTUEEL

Gezondheidsraad kijkt opnieuw naar noodzaak screening slagaderbloeding

De Gezondheidsraad gaat dit jaar opnieuw kijken naar nut en noodzaak van een bevolkingsonderzoek naar verhoogde kans op een aneurysma van de aorta in de buik. Dat schrijft staatssecretaris Van Rijn in een brief aan de Tweede Kamer.

Onderzoek suggereert dat er jaarlijks 500 onnodige sterfgevallen zijn door het scheuren van de aorta in de buik. Deze sterfgevallen zouden mogelijk voorkomen kunnen worden wanneer de overheid een bevolkingsonderzoek aan 60-plussers aan biedt.

Hoewel het om een relatief eenvoudige screening gaat wil Van Rijn de voor- en nadelen van het systematisch aanbieden van een dergelijke screening zorgvuldig op een rij zetten. Daarbij moet ook gekeken worden naar de te behalen gezondheidswinst en de kosteneffectiviteit.

De Gezondheidsraad concludeerde in 2006 dat een landelijk echografisch bevolkingsonderzoek naar een aneurysma van de aorta in de buik voor mannen van rond de 65 jaar op dat moment niet was aangewezen. Het RIVM gaf een jaar eerder aan dat het screenen op een aneurysma van de aorta in de buik zowel effectief als kosteneffectief was. Wel plaatste het RIVM kanttekeningen bij de effectiviteit in bredere zin, zoals de feitelijke daling in totale sterfte.

 

 

 

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top