Finance

Espria duikt opnieuw in de rode cijfers

Zorgorganisatie Espria heeft over 2016 een negatief resultaat geboekt van 11,5 miljoen euro. Dat blijkt uit de jaarrekening van het concern. In 2015 noteerde Espria ook al een verlies, van 9,3 miljoen euro.

De omzet van Espria, met dochters als GGZ Drenthe en Icare, daalde in 2016 van 531 miljoen euro naar 516 miljoen euro. Ondanks de magere financiële resultaten heeft de raad van bestuur vertrouwen in de toekomst.

De resultaten zijn vooral toe te schrijven aan incidentele tegenvallers, zoals een betaling van achterstallige verlofdagen van totaal 16,5 miljoen euro en 4,3 miljoen euro voor afvloeiing van boventallige medewerkers als gevolg van reorganisaties. Zonder deze onkostenposten zou Espria een positief resultaat van 6,4 miljoen euro geboekt hebben.

Lappendeken

Niettemin verwacht Espria de komende jaren blijvende druk op tarieven en volumes. Dit noopt tot kostenbesparingen en verdere afbouw van personele inzet, met name in 2017. Om meer lijn in de “lappendeken in het hulpaanbod” te brengen, kiest Espria voor een formulematige aanpak, waarbij succesvolle zorginterventies worden samengebracht in een vijftal zorginhoudelijke formules.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top