ACTUEEL

Brabantse zorgaanbieders vormen netwerk ouderenzorg

Twee huisartsenzorggroepen en zeven thuiszorgorganisaties uit West-Brabant zijn het netwerkverband ViZ Ouderenzorg gestart. Doel van het netwerk is om kwetsbare ouderen op een uniforme, op elkaar afgestemde en gestructureerde wijze zorg en begeleiding te bieden.

Deelnemers aan het netwerk - Huisartsen Zorggroep Breda, Zorggroep Het Huisartsenteam en de vvt-organisaties Avoord Zorg en Wonen, Careyn, Ookthuis/Tante Louise, Surplus/St. Elisabeth, Thebe en TWB Thuiszorg met Aandacht – verwachten dat het aantal thuiswonende ouderen met vaak complexe zorgvragen de komende jaren fors zal toenemen in de regio. Om te kunnen voldoen aan hun wensen en noden is een integrale, gestructureerde aanpak van ouderenzorg vanuit de eerstelijn nodig, aldus de betrokken organisaties.

Kernteam

ViZ Ouderenzorg werkt in tachtig huisartsenpraktijken met een Kernteam Ouderenzorg, bestaande uit een huisarts, praktijkondersteuner, wijkverpleegkundige en specialist ouderengeneeskunde. De teams gaan ouderen helpen zo lang als mogelijk en wenselijk op een prettige manier thuis te blijven wonen. 

De teams kunnen waar nodig zorg- en hulpverleners uit zowel het medische als het sociale domein inzetten. Naast zorg is aandacht voor preventie en alle aspecten op het gebied van wonen en welzijn waarmee iemand te maken krijgt bij het ouder worden.

De teams kloppen bij de gemeente aan voor het regelen van aanpassingen in huis, de aanschaf van hulpmiddelen of bij het organiseren van andere vormen van ondersteuning, waaronder de inzet van informele zorg. Daarom is ook goede afstemming met de gemeenten belangrijk, aldus de netwerkorganisatie

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top