ACTUEEL

Gezamenlijk initiatief tegen eenzaamheid

De Week tegen Eenzaamheid is van start gegaan. Onder het motto 'Kom erbij!' laten tal van maatschappelijke organisaties, sociaal werk, zorginstellingen en vrijwilligers en actieve burgers in het hele land zien wat zij doen tegen eenzaamheid.

Initiatiefnemer van de Week tegen Eenzaamheid is Coalitie Erbij, een landelijke samenwerkingsverband van maatschappelijke organisaties die zich inzetten voor het verminderen van eenzaamheid. Volgens Coalitie Erbij is de strijd tegen eenzaamheid "urgent en belangrijk".

Naar schatting een miljoen Nederlanders voelen zich in ernstige mate eenzaam. Meer dan een miljoen Nederlanders voelt zich sterk eenzaam. Eenzaamheid komt bij mannen (8 procent) en vrouwen (9 procent) vrijwel even vaak voor. Bijna 60 procent van de gescheiden mensen en weduwen of weduwnaars voelt zich eenzaam. Ernstige eenzaamheid komt meer voor bij gescheiden mensen (20 procent) dan bij weduwen of weduwnaars (16 procent).

Ouderen

Ongeveer 78 procent van de Nederlandse bevolking denkt dat eenzaamheid heel vaak voorkomt onder ouderen. Cijfers geven echter aan dat het percentage eenzamen onder 60-74 jarigen niet hoger is dan onder 18-59 jarigen. Eenzaamheid is dus niet leeftijdgebonden, al komt het onder de alleroudsten meer voor. Zo krijgen 75-plussers te maken met allerlei omstandigheden die eenzaamheid in de hand werken, zoals overlijden van de partner en fysieke of geestelijke beperkingen.

Eenzaamheid kent verschillende soorten. Sociaal en emotioneel zijn de voornaamste. Emotionele eenzaamheid doet zich voor als iemand een intieme band mist met een of meerdere mensen. Meestal gaat het om de levenspartner. Bij sociale eenzaamheid draait het om het gebrek aan sociale contacten, het missen van vrienden, kennissen of collega’s. Wanneer iemand weinig of geen contacten heeft is er sprake van een sociaal isolement. Het is niet hetzelfde als eenzaamheid. Sociaal isolement is een situatie; eenzaamheid is een gevoel.

Activiteiten

De komende week staan honderden lokale activiteiten op het programma waar mensen met een klein sociaal netwerk nieuwe contacten op kunnen doen en bestaande contacten kunnen versterken. Scholieren bezoeken verzorgingshuizen, ouderen doen aan voetbal of dans, buurtcentra dekken een lunchtafel voor omwonenden.

De Week tegen Eenzaamheid duurt tot en met 1 oktober wordt sinds 2010 georganiseerd. (ANP)

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top