ACTUEEL

NIVEL positief over wijkaanpak zorg Overvecht

Het concept Krachtige Basiszorg kan volgens het NIVEL positieve effecten hebben op hoe de patiënt zijn gezondheid ervaart. In deze aanpak die zorgverleners in de Utrechtse wijk Overvecht hebben ontwikkeld, nemen zorg- en hulpverleners patiënten actief mee in beslissingen en stimuleren ze eigen regie.

Binnen Krachtige Basiszorg bekijken zorgverleners in Overvecht, een multiculturele achterstandswijk, de gezondheidsklachten van hun patiënt vanuit een breed perspectief. Naast de lichamelijke klachten brengen zij ook problemen op psychisch, sociaal en maatschappelijk gebied in kaart. Zorgverleners investeren in persoonlijke relaties met andere hulpverleners in de wijk, zodat samenhangende zorg dichtbij de patiënt wordt geboden.

Zorgverleners helpen patiënten actief mee in beslissingen en stimuleren eigen regie. Dit komt volgens het NIVEL overeen met wetenschappelijk onderzoek waaruit blijkt dat er gunstige effecten zijn op de gezondheid wanneer ook wordt gekeken naar de psychosociale problemen in relatie tot de lichamelijke klachten van de patiënt, en wanneer de patiënt actief wordt betrokken bij beslissingen.

Gestructureerde zorg

Daarnaast wordt binnen Krachtige Basiszorg gewerkt volgens gestructureerde zorg. Er is patiëntgebonden overleg volgens een vast stramien, zorgverleners werken regelmatig op één locatie en verwijzen naar vaste (zorg)professionals. De zorg- en hulpverleners waarderen de samenwerking binnen de wijk positief, ze ervaren een gedeelde visie op zorg en leren van elkaar. Tegelijkertijd zeggen ze dat deze aanpak veel tijd vraagt en niet altijd gemakkelijk is, bijvoorbeeld door taalproblemen of cultuurverschillen.

NIVEL-onderzoeker Chantal Leemrijse: "Vooral in het begin zal het veel tijd kosten om dit concept door te voeren, maar de wetenschappelijke literatuur laat zien dat Krachtige Basiszorg kan bijdragen aan de gezondheid van de patiënt. Het is de moeite waard."

Het NIVEL heeft met een literatuurstudie onderzocht in hoeverre de aanpak binnen Krachtige Basiszorg wordt ondersteund door gepubliceerd wetenschappelijk onderzoek. Aan de hand van een klein aantal interviews met zorgprofessionals, hulpverleners en patiënten is gekeken in hoeverre de werkzame elementen uit de literatuur ook daadwerkelijk in de praktijk worden toegepast.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top