HRM

FBZ: 'Tijdelijke krachten doen te vaak vast werk'

De meeste tijdelijke arbeidskrachten in de zorg doen werk dat eigenlijk structureel van aard is. Veel zorgverleners vinden dit slecht voor de kwaliteit van de geleverde zorg. Werkgevers moeten stoppen met het misbruiken van de flexibele schil.

Dat is de voornaamste conclusie uit het onderzoek naar flexibilisering in de zorg, dat kenniscentrum CAOP in opdracht van werknemersorganisatie FBZ heeft gedaan. Voor het onderzoek werden artsen, paramedici en andere hoogopgeleide zorgprofessionals bevraagd. Er hebben 777 gereageerd.

Starters

Bijna de helft van de ondervraagden geeft aan dat het afgelopen jaar regelmatig of structureel gebruik is gemaakt van zzp’ers of mensen met een tijdelijk contract. Ongeveer driekwart geeft aan dat tijdelijke krachten werkzaamheden uitvoeren die structureel van aard zijn. Uit het onderzoek blijkt dat hun inzet de laatste drie jaar is toegenomen. Het gaat met name om starters en jonge werknemers.

Schommelingen

De helft van de ondervraagde zorgprofessionals maakt zich zorgen hierover, binnen de ggz zelfs 7 op de 10. De inzet van tijdelijke en flexibele arbeidskrachten heeft een negatief effect op de continuïteit en daarmee de kwaliteit van zorg, zo stelt FBZ. Schommelingen in de zorgvraag kunnen wel goed worden opgevangen door tijdelijke krachten, zo vinden de geënquêteerden. Vrijwel iedereen vindt dat tijdelijke krachten wel echt voor tijdelijk werk ingezet moeten worden. Ook zouden werkgevers veel meer gebruik moeten maken van interne flexibiliteit om roosters rond te krijgen.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top