ACTUEEL

Brede coalitie sluit pact om ouderenzorg te verbeteren

Brede coalitie sluit pact om ouderenzorg te verbeteren

Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) heeft samen met zo’n 35 andere partijen een Pact voor de Ouderenzorg getekend. Met het pact komen de deelnemers samen in actie om eenzaamheid bij ouderen te signaleren en doorbreken, goede zorg en ondersteuning thuis te organiseren en de kwaliteit van de verpleeghuiszorg te verbeteren. Onder de deelnemers bevinden zich onder meer ActiZ, Nationaal Ouderenfonds, Humanitas, maar ook bedrijven en overheden.

Nu al zijn er 1,3 miljoen 75-plussers en in 2030 zullen dat er 2,1 miljoen zijn. Minister De Jonge: "Het verenigen van alle partijen die betrokken zijn in één 'pact voor de ouderenzorg' is de beste manier om samen de schouders hieronder te zetten. Natuurlijk gebeurt er al ontzettend veel in de ouderenzorg. Maar samen kunnen we nog veel meer bereiken. Met deze 35 partijen, en hopelijk worden het er meer, gaan we nu aan de slag."

Met het Pact voor de Ouderenzorg gaat een keur aan partijen – zorgaanbieders, verzekeraars, gemeenten, bedrijven, – gezamenlijk aan de slag om de zorg voor ouderen merkbaar en meetbaar te verbeteren. Dit gaan zij doen door de trend van stijgende eenzaamheid onder ouderen te keren; door te zorgen dat ouderen langer thuis willen en kunnen blijven wonen, met de juiste zorg en ondersteuning; door de verpleeghuiszorg te verbeteren zo dat ouderen er de juiste zorg krijgen en de aandacht die zij verdienen, zoveel mogelijk vergelijkbaar met thuis.

Concrete plannen en acties

De ondertekenaars onderstrepen met het sluiten van dit landelijk Pact voor de Ouderenzorg de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van leven van ouderen en verbinden zich aan het meedenken en meedoen met concrete plannen en acties, aldus het ministerie. Het pact wordt in drie programma’s uitgewerkt en er worden afspraken gemaakt over de specifieke invulling van acties, en wie daarvoor aan zet is. "Het pact is het begin van een proces met als doel ouderen in Nederland te laten merken dat de zorg en ondersteuning voor hen, en de generaties daarna, beter wordt."

In het manifest valt te lezen: "We willen een samenleving die is voorbereid op een snel stijgend aantal ouderen, deels kwetsbaar, deels gezond en zelfredzaam. We willen een samenleving waarin alle ouderen zich gewaardeerd en gekend voelen. Om daaraan te werken sluiten we dit pact voor drie jaar."

De betrokkenen zetten een focusgroep met ouderen op, die mee zullen denken over de acties. Zij roepen partijen die nog niet zijn aangesloten bij het pact en dit graag willen, om aan boord te komen. "Met dit pact verbinden we ons aan de gezamenlijke ambitie ouderen de waardering te geven die zij verdienen en de zorg en ondersteuning voor onze ouderen te verbeteren."

Gelukkig oud

Hoewel het met een groot deel van de ouderen goed gaat, wordt niet iedereen gelukkig oud, constateren de betrokken partijen. "Sommige mensen vinden ouder worden ongemakkelijk en soms zelfs heel beperkend". Veel ouderen voelen zich bovendien eenzaam. Ouder worden kan ertoe leiden dat mensen een groter beroep op anderen moeten doen en daarbij tegen allerlei problemen aanlopen.

De benodigde zorg en ondersteuning thuis is niet altijd makkelijk te regelen, huizen en omgevingen kunnen zich niet altijd aan anderen aanpassen. Daarnaast zijn er nog onvoldoende alternatieve woonvormen. "We vinden met elkaar dat zeker daar, waar mensen weinig mogelijkheden hebben om zich aan veranderende omstandigheden aan te passen, er een goed en warm vangnet moet zijn rondom wonen, welzijn en zorg."

De betrokken organisaties willen bijzondere aandacht besteden aan de grensstreken en krimpregio’s, waar het voorzieningenniveau terugloopt. "Omdat juist in deze gebieden de vergrijzing verder gevorderd is, is dat een opdracht voor ons allemaal. Als de dichtstbijzijnde supermarkt niet op loopafstand is, dan is het soms moeilijk om nog voor jezelf te zorgen. Dit dwingt ons tot specifieke actie voor die steden en dorpen en vraagt extra aandacht voor de balans tussen mensen die hulp en zorg nodig hebben en degenen die dat kunnen geven."

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top