HRM

Een vijfde deelnemers zorgopleidingen is man

Vrouwen volgen veel vaker een opleiding op het gebied van gezondheid of welzijn dan mannen. Een vijfde van de deelnemers aan een opleiding in gezondheid en welzijn is man.

Dit constateert het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van cijfers over onderwijsdeelname in het schooljaar 2017/2018.

Het aandeel mannen loopt wel op met het onderwijsniveau. Op de mbo-niveaus 1-3 is 10 procent van de leerlingen binnen gezondheid en welzijn man, op de universiteit is het aandeel mannen in deze richting bijna een derde. Bij de overige studierichtingen is juist het aandeel mannen op de mbo-niveaus 1–3 hoger dan op mbo-niveau 4, hbo of universiteit. Het aandeel mannen op gezondheids- of welzijnsopleidingen is sinds 2010 vrijwel niet veranderd. Het nam toe van 19 procent in schooljaar 2010/2011 naar 20 procent in schooljaar 2017/2018.

Variatie

Het aandeel mannen op gezondheidsopleidingen varieert ook per opleiding. Op de universitaire opleiding farmacie is 40 procent van de studenten man, bij geneeskunde is dat 34 procent. In het hbo volgen relatief veel mannen, namelijk 30 procent, een opleiding op het gebied van therapie en revalidatie. De opleiding fysiotherapie, die hieronder valt, wordt door evenveel mannen als vrouwen gevolgd.

Opleidingen in de gehandicaptenzorg voor volwassenen en bejaarden- en gezinszorg zijn weinig populair onder mannen. In deze richtingen op mbo-niveau 1–3 is 10 procent man, op mbo-4 en hbo is dat 20 procent. Er zijn dus maar weinig mannen die kiezen voor een opleiding ziekenverzorging of thuiszorg op mbo-niveau 2 of 3. De opleidingen verpleegkunde op mbo-niveau 4 en verpleeg- en verloskunde op het hbo blijven ook vooral opleidingen voor vrouwen. Net iets meer dan 10 procent van de studenten is hier man.

Trend

In het schooljaar 2017/2018 volgden 233 duizend studenten een opleiding op het gebied van gezondheid en welzijn. Dat aantal is sinds 2010 nauwelijks veranderd. Wel daalde het aandeel op de laagste drie mbo-niveaus van 30 procent naar 20 procent. Op de hogere onderwijsniveaus nam het aantal studenten toe. Een vergelijkbare trend doet zich voor bij de andere onderwijsrichtingen.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top