ACTUEEL

Actiecomité StopBenchmarkROM sommeert ggz-bestuurders

Het actiecomité StopBenchmarkROM heeft ggz-bestuurders gesommeerd om de aanlevering van bijzondere persoonsgegevens aan de Stichting Benchmark GGZ (SBG) op basis van veronderstelde toestemming, stop te zetten. Volgens het actiecomité is het aanleveren en verwerken van persoonsgegevens zonder de uitdrukkelijke toestemming van de patiënt "een onrechtmatige en een klachtwaardige inbreuk op het medisch beroepsgeheim/gedragsregels".

Bijzondere persoonsgegevens zijn gegevens over godsdienst of levensovertuiging, ras, politieke voorkeur, gezondheid, seksuele leven, lidmaatschap van een vakbond, burgerservicenummer en strafrechtelijk verleden. Volgens StopBenchmarkROM heeft eenderde van de ggz-instellingen de aanlevering en verwerking van deze gegevens  aan de SBG nooit beëindigd, of is daar recent weer mee gestart. Het actiecomité baseert zich op het feit dat in het modelkwaliteitsstatuut is opgenomen dat ggz aanbieders ROM-gegevens aanleveren aan de SBG. Onlangs werd bekend dat de Parnassia Groep persoonsgegevens vanuit patiëntdossiers van zorgverleners aan de SBG levert zonder de uitdrukkelijke toestemming van patiënten.

De aanbieders die bijzondere persoonsgegevens aan de SBG leveren, negeren volgens het actiecomité het rapport dat de Algemene Rekenkamer begin 2017 uitbracht. Hierin staat dat de ROM-systematiek niet geschikt is voor het vergelijken op gemiddelde behandeluitkomst (benchmarking) en tevens ongeschikt is voor het vergelijken op de gemiddelde kwaliteit bij de zorginkoop. Het actiecomité sommeert ggz-bestuurders per aangetekende brief om de aanlevering van gegevens aan de SBG stop te zetten.

Cliëntenraden

Verder verzoekt StopBenchmarkROM de bestuurders om de cliëntenraad van hun instelling te informeren en om advies te vragen over aanlevering van bijzondere persoonsgegevens aan Zorg TTP/SBG. Ook vraagt het actiecomité de ggz-bestuurders om kenbaar te maken of de aanlevering van de gegevens gebeurt op basis van veronderstelde toestemming. Een kopie van de brief heeft de organisatie gestuurd naar de cliëntenraden, die wettelijk gezien betrokken moeten worden bij de besluitvorming omtrent de aanlevering van medische patiëntgegevens.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top