ACTUEEL

Einde aan tarievenkwestie jeugdhulp regio Alkmaar

Gemeenten in de regio Alkmaar hebben de definitieve jeugdhulptarieven voor 2018 en 2019 vastgesteld. Jeugdhulpaanbieders zijn tevreden over de totstandkoming van de tarieven en kunnen zich op hoofdlijnen vinden in de uitkomsten. Hiermee lijkt een einde te zijn gekomen aan de tarievenkwestie in de regio.

In november 2017 maande de voorzieningenrechter jeugdzorgaanbieders en gemeenten met elkaar in gesprek te gaan over de tarieven voor jeugdhulp. De zorgaanbieders hadden een kort geding tegen de gemeenten aangespannen omdat ze de tarieven die de gemeenten in 2018 wilden betalen te laag vonden. De rechter achtte dit op punten aannemelijk, maar vond de zaak te complex om al tot een voorlopige voorziening te komen. De rechter stelde dat de partijen moesten proberen er in overleg alsnog samen uit te komen.

In december vorig jaar kwamen jeugdhulpaanbieders en gemeenten tot een tijdelijke oplossing in de tarievenkwestie. De partijen besloten voor 2018 een overbruggingsregeling te treffen, zodat de beschikbaarheid van jeugdhulp volgend jaar gegarandeerd is en ouders en kinderen bij hun vertrouwde hulpverlener terechtkunnen.

Onderzoek

Om tot een definitieve oplossing te komen deed de regio Alkmaar in het eerste kwartaal van 2018 onderzoek naar de tarieven voor ambulante jeugdhulp. Daarbij waren ook adviesbureau Berenschot en de jeugdzorgaanbieders betrokken. Het onderzoek resulteerde op 22 maart in de definitieve jeugdhulptarieven voor 2018 en het jaar erna. De tarieven voor 2018 en 2019 zijn gepubliceerd op de website Hulpinregioalkmaar.nl.

Jan Mesu, woordvoerder namens de regio Alkmaar, laat weten blij te zijn met het eindresultaat. "Geen kind tussen wal en schip; dat is gelukt. Met deze tarieven kunnen we weer een aantal jaren vooruit." Mariette Vos-Lambooy, bestuurder bij Parlan jeugdhulp, sluit zich hierbij aan: "De meeste tarieven sluiten nu beter aan op de kosten. Onze aandacht kan weer uit naar goede zorg en gezamenlijke ontwikkeling."

Kostprijs

Zorgaanbieders Triversum, GGZ Noord-Holland-Noord, Brijder Jeugd, Lucertis, Lijn 5, Parlan, Kenter Jeugdhulp en het samenwerkingsverband van vrijgevestigde kinder- en jeugdpsychologen en –psychiaters in Noord Holland Noord West (De Koepel) trokken in oktober 2017 aan de bel. Zij stelden dat de gemeenten de tarieven eenzijdig hadden verlaagd, soms met 29 procent. De tarieven liggen onder de kostprijs en onder het advies van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). De organisaties weigerden om onder de kostprijs te werken, omdat dit volgens hen tot structurele tekorten en mogelijk zelfs faillissement zou leiden. 

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top