ACTUEEL

Treant wil complexe zorg concentreren in nieuw ziekenhuis

Treant wil een nieuw interventiecentrum oprichten waar acute, complexe en klinische ziekenhuiszorg wordt geconcentreerd. De clustering is volgens de organisatie nodig om goede, bereikbare en betaalbare zorg voor de regio te behouden. Voor onder meer poliklinische zorg, diagnostiek en nazorg kunnen patiënten in de toekomst blijvend op de drie bestaande ziekenhuislocaties terecht.

Dit staat in de regiovisie die Treant woensdag openbaar heeft gemaakt. "Dit is het verhaal waar wij in geloven, waarmee wij denken dat we patiënten in onze regio op een goede manier van zorg kunnen blijven voorzien", zegt bestuursvoorzitter Carla van de Wiel. "Die keuzes maken we niet alleen, dat doen we samen met onze medewerkers en onze omgeving. Deze concept-regiovisie is wat ons betreft het begin van dat gesprek."

Treant wil het nieuwe interventiecentrum in het hart van de regio realiseren. Daar moeten straks de behandelingen plaatsvinden waarvoor clustering vanuit kwaliteitsoogpunt noodzakelijk is en om te kunnen blijven voldoen aan wet- en regelgeving. Het gaat om 10 procent van het huidige zorgaanbod, aldus Treant.

De overige 90 procent van de medisch specialistische zorg blijft ook in de toekomst beschikbaar op de drie ziekenhuislocaties, het Scheper Ziekenhuis Emmen, Bethesda Hoogeveen en Refaja Stadskanaal. Het gaat dan onder meer om het stellen van een diagnose, behandelingen op de polikliniek, nazorg en eenvoudige operaties.

Concentratie

Om tot de komst van het nieuwe centrum zorg te kunnen blijven bieden, concentreert Treant verschillende onderdelen van de ziekenhuiszorg op één of twee bestaande locaties. Ziekenhuislocatie Scheper moet de plek worden waar patiënten terechtkunnen voor operaties aan maag en darm. Ook de invasieve diagnostiek en behandeling van hart- en vaatziekten zal als het aan Treant ligt op die locatie worden uitgevoerd. Verder heeft de organisatie plannen om opnames van patiënten met kanker te behandelen op één locatie.

Voor planbare heup- en knieoperaties kunnen patiënten sinds 1 april alleen nog terecht op de ziekenhuislocaties Refaja en Bethesda. Operaties als gevolg van botbreuken worden voortaan uitgevoerd in Stadskanaal. 

Voor de spoedeisende zorg en intensive care verandert er wat Treant betreft niets: Emmen behoudt een IC en Hoogeveen en Stadskanaal hun acute zorg-afdelingen, alle drie ziekenhuislocaties behouden een SEH-afdeling. Wel plaatst Treant hierbij een kanttekening. Nieuwe landelijke veldnormen kunnen in combinatie met een chronisch tekort aan medisch specialisten in Noord-Nederland gevolgen hebben voor het behoud van de SEH’s op de drie ziekenhuislocaties.

Verloskunde

Over de afdelingen verloskunde en kindergeneeskunde neemt Treant dit voorjaar een besluit. De klinische afdelingen kindergeneeskunde en verloskunde in het Scheper Ziekenhuiszijn zijn sinds 18 december 2017 gesloten vanwege een tekort aan kinderartsen. Omdat het moeilijk is nieuwe kinderartsen aan te trekken, werkt Treant daarom alternatieve scenario’s uit voor de inrichting van deze zorg op de drie ziekenhuislocaties. Een van de scenario’s is concentratie van de afdelingen kindergeneeskunde en op een of meerdere locaties. 

Vanaf 18 april wordt de concept-regiovisie intern besproken. Daarna volgt de dialoog met onder meer huisartsen, verzekeraars, ambulancediensten, patiëntenorganisaties, gemeenten en inwoners. Treant verwacht de regiovisie voor de zomer definitief vast te kunnen stellen.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top