Finance

Ziekenhuizen scharen zich achter nieuw hoofdlijnenakkoord

De leden van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ)hebben zich tijdens de algemene ledenvergadering op 9 mei achter het onderhandelaarsakkoord medisch-specialistische zorg 2019-2022 geschaard.

Minister Bruno Bruins (Medische Zorg) bereikte eind april een onderhandelaarsakkoord met partijen in de medisch-specialistische zorg. Als onderdeel van het akkoord mag het ziekenhuisbudget in 2019 met maximaal 0,8 procent groeien. Deze groei neemt jaarlijks af tot uiteindelijk 0 procent in 2022. Ook zijn afspraken gemaakt over een beweging naar zorg op de juiste plek tegen een aanvaardbare prijs, het terugdringen van regeldruk en de aanpak van uitdagingen op de arbeidsmarkt.

Ambitieuze afspraken, vindt NVZ-voorzitter Yvonne van Rooy: “Ziekenhuizen beseffen dat ze de komende jaren voor een enorme opgave komen te staan. Tegelijkertijd biedt het akkoord mogelijkheden om de ziekenhuiszorg de komende jaren verder te verbeteren. Als alle ambities worden gerealiseerd, maakt Nederland zijn status als Europees gidsland in de curatieve zorg meer dan waar.”

 Financiële afspraken

Hoewel de verwachte zorgvraag in de komende vier jaar met 10 procent zal toenemen, wordt in het akkoord de groei van de uitgaven beperkt tot slechts 1,7 procent. Ziekenhuizen kunnen deze transformatie niet zelfstandig realiseren. In samenspraak met zorgverzekeraars en andere zorgpartijen in de regio zullen heldere keuzes moeten worden gemaakt. Door de investeringsagenda van 425 miljoen euro biedt het akkoord mogelijkheden om te investeren in een andere inrichting van de curatieve zorg. Daarnaast kunnen de broodnodige investeringen in ICT en e-health beter worden gefaciliteerd.

 Registratielast

Ook zijn er afspraken gemaakt over het verminderen van de registratielast. ”Voor ziekenhuizen is het van groot belang dat de registratielast wordt teruggedrongen, zodat er voor artsen en verpleegkundigen veel meer tijd ontstaat voor échte patiëntenzorg”, aldus Van Rooy.

De NVZ-leden stemden met ruime meerderheid in met het akkoord. De overige partijen, waaronder de zorgverzekeraars en medisch specialisten, moeten het akkoord voor 25 mei aan hun achterban voorleggen.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top