ACTUEEL

Landelijk meldpunt ontvangt steeds meer klachten over zorg

Landelijk meldpunt ontvangt steeds meer klachten over zorg

Het Landelijk Meldpunt Zorg (LMZ) heeft in 2017 in totaal 6.885 klachten ontvangen. Dit zijn er meer dan in de jaren ervoor: in 2016 ontving het LMZ 6.455 klachten en in 2015 5.115 klachten. De meeste klachten gingen over ziekenhuiszorg, geestelijke gezondheidszorg (ggz) en verpleeghuiszorg.

Dit blijkt uit het Klachtbeeld 2017 van het Landelijk Meldpunt Zorg.

Het merendeel van de klachten (71 procent) ging vorig jaar over professioneel handelen, veiligheid en communicatie. Dit was ook het geval in 2016. Het LMZ ontving ook meer klachten over de subcategorie dossiervoering. Dit heeft volgens het meldpunt te maken met een hoger klachtenpercentage in de sector mondzorg. Het LMZ registreerde veel praktijken die zijn gesloten of waarvan tandartsen vertrokken zijn. De veelgehoorde klacht hierbij is dat patiënten daardoor geen toegang meer hadden tot hun dossier.

Verder kwamen meer klachten binnen die betrekking hadden op valincidenten in de sector gehandicaptenzorg. Dit is mogelijk een gevolg van de toename van vrij en zelfstandig wonen, maar kan volgens het LMZ ook samenhangen met de media-aandacht in 2017 rond gehandicaptenzorg.

Sectoren

Net als in 2016 had ongeveer de helft van de klachten betrekking op de sectoren medisch specialistische zorg (19 procent), geestelijke gezondheidszorg (17 procent) en intramurale ouderenzorg (14 procent). Het meldpunt noteerde in 2017 meer klachten over de cosmetische sector. Dit hangt ermee samen dat sinds in 2017 de nieuwe Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) is ingegaan, de inspectie ook toezicht op deze sector houdt. Ook ontving het LMZ iets meer klachten over thuiszorg, huisartsenzorg en mondzorg. Ondanks scherper toezicht van de inspectie op de alternatieve zorg is het aantal klachten hierover in 2017 licht gedaald.

Het Landelijk Meldpunt Zorg maakt in het Klachtbeeld ook melding van klachten van actuele thema’s, die speciale aandacht hebben gekregen van de inspectie, media of politiek. In totaal 279 klachten zijn te koppelen aan een actueel thema. De belangrijkste actuele thema’s waren vorig jaar: bijwerkingen van implantaten, cosmetische zorg en donorkind. Het LMZ heeft in 2017 ook nog de nasleep ervaren van het explosieve aantal klachten over schildkliergeneesmiddel Thyrax en sterilisatiemethode Essure in 2016.

Thyrax en Essure

Het meldpunt houdt in de vergelijking met 2016 het grote aantal klachten over Thyrax en Essure buiten beschouwing. In 2016 kwamen maar liefst 1.313 klachten over Thyrax binnen. In 2016 ontstond in Nederland een tekort aan het medicijn Thyrax Duotab, doordat fabrikant Aspen de productielocatie verplaatste. Over Essure ontving het meldpunt in 2016 739 klachten. De Amerikaanse Food and Drug Administration stelde begin 2016 dat fabrikant Bayer meer onderzoek moet doen naar de risico’s en bijwerkingen van de sterilisatiemethode. 

In 2017 heeft het Landelijk Meldpunt Zorg 1.079 klachten ter beoordeling doorgestuurd naar de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), met de vraag of nader onderzoek nodig is. Het aantal voorgelegde klachten betrof 16 procent van het totaal aantal klachten. De inspectie beoordeelde bij iets meer dan de helft (57 procent) van de voorgelegde gevallen nader onderzoek nodig was. Dit is iets meer dan in 2016. Er werden toen weliswaar meer klachten als melding voorgelegd, daarvan zijn door de inspectie minder meldingen in behandeling genomen.

Wkkgz

De Wkkgz, die in 2017 volledig van kracht was, heeft volgens het LMZ een betere en meer laagdrempelige aanpak van klachten mogelijk gemaakt. Burgers met een klacht kunnen gratis terecht bij de klachtenfunctionaris van een zorginstelling. Die helpt hen vervolgens verder en zorgt voor een goede en snelle klachtafhandeling, bijvoorbeeld door een gesprek met de zorgaanbieder.

Het Klachtbeeld Landelijk Meldpunt Zorg 2017 is het vierde klachtbeeld dat het Landelijk Meldpunt Zorg uitbrengt sinds de start op 17 juli 2014. Met dit jaarverslag wil het meldpunt de transparantie over klachten over de zorg bevorderen, door inzicht te geven in aantallen en aard van de ontvangen klachten. Het LMZ is sinds 1 december 2016 een onderdeel van de IGJ. Bij het meldpunt binnengekomen klachten worden steeds beter geïntegreerd in het toezicht van de inspectie, zien de partijen.

Vanaf 2018 presenteren inspectie en LMZ een gezamenlijk Jaarbeeld, dat nog meer ingaat op de beleving van mensen die zorg krijgen. Inspecteur-generaal Ronnie van Diemen: "Elk mens is uniek en mag zorg of hulpverlening op maat verwachten. Daar wil de inspectie, met het Landelijk Meldpunt Zorg voorop, aan bijdragen."

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Gijs van Loef

17 mei 2018

In perspectief: het aantal meldingen bij de IGJ (was IGZ) is in de periode van 2004 t/m 2016 verviervoudigd van 3000 naar 12.000 zo bleek een jaar geleden. Bron: https://gijsvanloef.nl/2017/05/05/verviervoudiging-aantal-meldingen-igz-2004-2016/

Top