ACTUEEL

Bewindslieden komen met actieplan tegen regeldruk in de zorg

Het kabinet en de zorgsector gaan samen werk maken van het verminderen van de regeldruk in de zorg. Ze hebben een actieplan opgesteld dat ervoor moet zorgen dat de administratieve rompslomp voor zorgverleners ieder jaar moet verminderen. Zo moeten zij meer tijd krijgen voor patiënten en meer plezier in hun werk, wat weer meer mensen kan overtuigen om voor een baan in de zorg te kiezen.

Ministers Hugo de Jonge en Bruno Bruins en staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) hebben het actieplan '(Ont)Regel de zorg' woensdag gepresenteerd. Zij nemen de naam over van het initiatief van de organisatie van zorgprofessionals VvAA en actiecomité Het Roer moet om, dat zich sinds begin vorig jaar richt op het terugdringen van overbodige administratie en registratie in de zorg.

Het doel van het actieplan is het zorgbreed merkbaar verminderen van de ervaren regeldruk voor zowel zorgverlener als patiënt. "We willen dat mensen die in de zorg werken hun tijd daadwerkelijk aan zorg kunnen besteden in plaats van aan administratieve handelingen", schrijven de bewindspersonen in een brief aan de Tweede Kamer. "Daarmee kan ook het plezier dat zij in hun werk hebben weer toenemen. En we willen dat patiënten ervaren dat de arts meer tijd voor hen heeft en dat hun zorgtraject soepel verloopt, met zo min mogelijk administratieve rompslomp en hindernissen."

Administratieve lasten

Artsen en verpleegkundigen besteden gemiddeld 40 procent van hun tijd aan administratie. Van ruim de helft daarvan zien ze het nut niet in. De administratieve lasten voor zorgverleners moeten vanaf nu elk jaar verminderen, zo staat in het actieplan. Het gevoel van artsen en verpleegkundigen is daarbij leidend: zij moeten in hun dagelijks werk ervaren dat zij minder tijd kwijt zijn aan 'onzinnige' klusjes. 

Er is onder meer afgesproken dat huisartsen straks niet meer jaarlijks hulpmiddelen hoeven aan te vragen bij chronische aandoeningen, dat ziekenhuizen stoppen met dubbele registraties en dat verzekeraars dezelfde declaratiesystemen gaan gebruiken. Ook wordt de 5-minutenregistratie in de wijkverpleging afgeschaft en gaan de verpleeghuiszorg en de ggz zoveel mogelijk werken met meerjarige contracten. De bewindslieden zeggen zelf toe om nieuwe regels als gevolg van veranderende wet- en regelgeving tot een minimum te beperken.

Op de website www.ordz.nl, die vanaf morgen live is, wordt de voortgang van de afgesproken acties per sector bijgehouden. Daarnaast wordt periodiek onder zorgverleners onderzocht of en in hoeverre zij een daadwerkelijke afname van de regeldruk ervaren. Ook komt er een klankbordgroep met ambassadeurs uit het zorgveld om kritisch mee te denken over de voortgang van het programma, aldus het ministerie.

Initiatieven

De afgelopen maanden ontstonden in het veld al verschillende initiatieven gericht op het verminderen van de regeldruk. In de periode van januari tot maart 2018 hebben in het kader van (Ont)Regel de Zorg voor zeven beroepsgroepen schrap- en verbetersessies plaatsgevonden, waar meer dan 200 zorgprofessionals en andere betrokkenen aan hebben deelgenomen. GGZ Nederland kwam met de campagne 'Minder regelgekte meer zorg' en Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN) organiseerde een actiedag waarop verpleegkundigen een dag niet registreerden. (Skipr/ANP)

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top