ACTUEEL

'Extra regeldruk door nieuwe regeling casemanagement dementie'

ActiZ is bezorgd over de extra regeldruk als gevolg van de verplichte registratie van wachttijden voor zorgaanbieders die casemanagement dementie aanbieden. De verplichting druist volgens de brancheorganisatie in tegen de plannen van het kabinet en de zorgsector om onnodige bureaucratie in de zorg te schrappen.

Casemanagement dementie is de regiefunctie in de zorg voor mensen met dementie. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) maakte eerder deze week bekend dat aanbieders vanaf 1 december 2018 wachttijden moeten bijhouden en rapporteren. De registratie stelt de NZa in staat de wachttijden begrijpelijk en vergelijkbaar te maken voor casemanagement dementie. De zorgautoriteit kan dan bovendien beoordelen of mensen met dementie tijdig de juiste zorg krijgen en of verzekeraars aan hun zorgplicht voldoen. 

Database

ActiZ-leden vrezen dat de verplichting een extra registratielast voor zorgaanbieders gaat betekenen, omdat die straks een aparte database moeten bijhouden met gegevens over wachttijden en wachtlijsten. "Wij voorzien een aanzienlijke toename van de administratieve lasten, die voor het grootste deel terecht komen op de schouders van de zorgmedewerkers", zegt Adrie van Osch, lid van de raad van bestuur van Brabant Zorg. "We moeten niet alleen bestaande administratieve lasten opruimen, maar ook bij introductie van nieuwe regels kritisch blijven kijken naar nut en noodzaak daarvan."

ActiZ vindt dat de voordelen van deze regeling niet opwegen tegen de nadelen die eraan kleven. "Voorop staat dat alle kwetsbare mensen met dementie de zorg moeten krijgen die zij nodig hebben", stelt de brancheorganisatie. "Mét de belangenorganisaties in dementie. Maar in veel regio’s is helemaal geen sprake van wachttijden voor Casemanagement. Ook deze regio’s dreigen straks belast te worden met de extra registratie." ActiZ pleit voor een meer gerichte aanpak in de regio’s waar de problematiek zich voordoet.

Dementienetwerken

De NZa wijst erop dat er in verschillende regio’s dementienetwerken zijn die het mogelijk maken om de wachttijden regionaal te registreren. "Dat scheelt lokale zorgaanbieders administratieve handelingen en biedt zorgverzekeraars de mogelijkheid de inkoop van casemanagement per regio beter af te stemmen en de zorg die geleverd wordt optimaal te benutten."

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top