ACTUEEL

VWS geeft ggz geld voor meer opleidingsplekken

Het ministerie van Volksgezondheid heeft een voorlopig akkoord bereikt met de geestelijke gezondheidszorg (ggz). Er komen meer opleidingsplekken voor psychologen, in een poging de wachtlijsten aan te pakken. Ook zijn afspraken gemaakt om stijgende kosten de komende jaren te beteugelen.

Voor 2019 komt er 20 miljoen euro bij om 150 opleidingsplekken te creëren voor basispsychologen. Voor de jaren daarna worden eerst de ramingen van het Capaciteitsorgaan afgewacht. Verder zijn de partijen overeengekomen dat professionals extra in gelegenheid worden gesteld om bij- en nascholing te volgen en dat beschikbare mensen beter ingezet worden door de regeldruk fors te verminderen.

Ook is afgesproken om meer gebruik te maken van ervaringsdeskundigen in de ggz. Met ingang van 2019 start er een experiment om de financiering van de inzet van onder andere ervaringsdeskundigen te vergemakkelijken. Het is bedoelding dat de financiering vanaf 2020 structureel wordt geregeld.

Staatssecretaris Paul Blokhuis erkent tegelijkertijd dat afspraken niet meteen tot kortere wachtlijsten zal leiden. Een concrete datum wil de staatssecretaris niet noemen. "Ik wil echt geen valse verwachtingen wekken." Eerder was afgesproken dat per 1 juli de wachttijden zouden zijn teruggebracht tot maximaal veertien weken, maar dat is niet gehaald.

Besparing

De groei van de uitgaven in de ggz moet de komende jaren naar beneden. In 2019 mogen de kosten nog maximaal 1,3 procent groeien, in 2022 moet dat zijn gedaald naar 0,7 procent. Uiteindelijk moet dat een jaarlijkse besparing opleveren van 200 miljoen euro.

Tegelijkertijd maakt VWS bekend dat een deel van de 300 miljoen euro van het beschikbare macrokader die de ggz niet heeft uitgegeven beschikbaar blijft voor de sector. Het ministerie reserveert 50 miljoen euro 'om de transitie naar zorg op de juiste plek mogelijk te maken en de ambities van dit akkoord te realiseren'. Het geld kan bijvoorbeeld worden gestoken in extra opleidingscapaciteit in 2019. 

Dat betekent praktisch dat er – inclusief de eerder genoemde 50 miljoen en exclusief loon- en prijsbijstellingen – vanaf 2022 structureel iets meer dan 200 miljoen extra per jaar beschikbaar is voor het macrokader ggz.

De partijen hebben in het akkoord verder afspraken gemaakt over de verbetering van de contractering in de ggz. Het is de bedoeling dat de omvang van de niet-gecontracteerde zorg – als deze aantoonbaar ondoelmatig is - kleiner wordt. (Skipr/ ANP)

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top