ACTUEEL

Betrokken partijen ondertekenen hoofdlijnenakkoord ggz

Het hoofdlijnenakkoord over de toekomst van de geestelijke gezondheidszorg (ggz) is getekend door staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) en twaalf partijen uit de geestelijke gezondheidszorg en het sociaal domein. Ze hebben afspraken gemaakt om de kwaliteit en de toegankelijkheid van de ggz verder te verbeteren.

Het ideaalbeeld voor de toekomst van de ggz waar partijen aan werken is dat er goed naar mensen wordt geluisterd, deze de hulp krijgen die nodig is, afgestemd op hun behoefte en dat hulp snel wordt geleverd. Eerder maakte het ministerie van VWS al bekend dat de betrokkenen in het voorlopige akkoord hebben afgesproken dat er meer opleidingsplekken voor psychologen komen, om de wachtlijsten tegen te gaan, en dat er afspraken gemaakt zijn om de stijgende kosten in de ggz de komende jaren te beteugelen.

Het akkoord is ondertekend door de volgende partijen: GGZ Nederland, MIND Landelijk Platform NVvP, LVVP, NIP, Federatie van Psychologen, P3NL, Platform MEERGGZ, V&VN, InEen, Federatie Opvang, RIBW Alliantie, ZN en het ministerie van VWS.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top