HRM

NFU roept bonden op tot nieuw cao-overleg

De Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) heeft de vakbonden uitgenodigd het overleg over een nieuwe cao te hervatten. De onderhandelingen liggen sinds eind juni stil.

"Wij stellen voor om zo snel mogelijk na de vakantieperiode met elkaar te verkennen hoe wij weer in gesprek kunnen komen over verbetering van de cao", aldus de NFU in een brief aan de vakbonden.

Tussen de NFU en de bonden bestaat blijkens de brief een "verschil van inzicht" over de omvang en de besteding van de beschikbare loonruimte. Beide aspecten worden momenteel binnen de NFU serieus besproken en onderzocht, aldus de werkgeversorganisatie. "De umc’s zien dat de werkdruk op diverse plekken hoog is en dat de medewerkers een passende beloning verdienen - uiteraard binnen de financiële ruimte die beschikbaar is."

Volgens de NFU zijn de werkgevers de vakbonden op veel punten al tegemoet gekomen. "Het salarisaanbod is op 28 mei verhoogd tot een blijvende loonstijging van 6,3 procent over de komende drie jaar. Er liggen voorstellen om de werkdruk aan te pakken, het recht op mantelzorgverlof fors uit te breiden en de vrijwillige nachtdiensten van oudere collega’s te belonen met extra herstelverlof."

Actie

Sinds het vastlopen van de onderhandelingen voor een nieuwe cao voeren umc-medewerkers overal in het land actie. Laboranten, artsen, verpleegkundigen en andere collega’s eisen een fatsoenlijk loon, minder werkdruk en een goede generatieregeling. In de afgelopen weken zijn in verschillende umc’s stiptheidsacties gehouden en vorige week hielden honderden werknemers van het UMCG een stille tocht in het ziekenhuis voor een betere cao. FNV waarschuwt dat als de NFU niet over de brug komt, de acties de komende tijd zullen verharden.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top