HRM

PA en VS nemen taken over van arts

Verpleegkundig specialisten (VS) en zogeheten physician assistants (PA) mogen nu een aantal taken uitvoeren die voorheen aan artsen waren voorbehouden. De aanpassingen van Wet op Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG) is per 1 september definitief.

Minister Hugo de Jonge van VWS presenteerde op 27 augustus een nieuwe website die patiënten informeert over de beroepen van PA en VS. Dit gebeurde tijdens het internationale ICN/APN-conferentie voor verpleegkundig specialisten in De Doelen in Rotterdam.

De handelingen die de VS en PA voortaan zelfstandig mogen uitvoeren zijn het plaatsen van een katheter, heelkundige handelingen, endoscopieën, injecties, electieve cardioversie, het toepassen van defibrillatie en puncties uitvoeren of delegeren en het voorschrijven van geneesmiddelen die alleen op recept verstrekt mogen worden, zo is ook te lezen op de website van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen.

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Peter Koopman

5 september 2018

Deze differentiatie in taken is nu wettelijk erkend en de zelfstandige bevoegdheid verleend. Voor de VS ( verpleegkundig specialist ) betekent dit, dat naast de erkenning als wettelijk erkend specialist op het terrein van de verpleegkunde ( Mastergraad ) hetgeen een taakverrijking betekent, op het terrein van de geneeskunde ook een aantal voorbehouden handelingen tot de competentie behoren in het kader van taakverschuiving. Sinds 1998 bestaat de opleiding en er zijn nu al meer dan 3000 VS in Nederland, zowel op het terrein van de algemene gezondheidszorg als in de geestelijke gezondheidszorg. Als we dit aantal vergelijken met het huidig aantal VS in de USA zou Nederland nog kunnen groeien naar 13000 van deze verpleegkundige experts. VenVn VS” is de beroepsvereniging voor verpleegkundig specialisten in Nederland.

Top