Gastvrijheid

'Minister moet investeren in onderzoek naar leefstijlinterventies'

'Minister moet investeren in onderzoek naar leefstijlinterventies'

Hoewel leefstijlinterventies effectief kunnen zijn in de behandeling van bijvoorbeeld chronische aandoeningen, is er geen geld beschikbaar voor onderzoek naar deze interventies. Tweede Kamerleden Corinne Ellemeet (GroenLinks) en Carla Dik Faber (ChristenUnie) roepen minister Bruno Bruins voor Medische Zorg op om hiervoor structureel een subsidieregeling in het leven te roepen.

Onderzoekers vinden steeds meer bewijzen voor de relatie tussen leefstijl en ziekte en hoe individuen met hun gedrag hun gezondheid positief kunnen beïnvloeden. Hét voorbeeld van een succesvol leefstijlprogramma is 'Keer diabetes om' van de Stichting Voeding Leeft, als gevolg waarvan veel deelnemers het medicijngebruik hebben verminderd of zelfs helemaal hebben gestaakt. Inmiddels vergoeden zorgverzekeraar VGZ en iptiQ de leefstijlinterventie bijna volledig.

Keer diabetes is van de grond gekomen dankzij een innovatiesubsidie van 200.000 euro van het ministerie van Economische Zaken, voor onderzoek onder enkele tientallen mensen. Toen hieruit positieve resultaten kwamen, investeerde VGZ 6 miljoen euro voor een tweejarig wetenschappelijk onderzoek waaraan 1900 mensen deelnamen. 

Voor Corinne Ellemeet is het klaar als een klontje: er moeten meer leefstijlinterventies onderzocht worden op effectiviteit, zodat deze kunnen worden ingezet om de gezondheid van mensen met bijvoorbeeld overgewicht te verbeteren. Commerciële bedrijven, zoals medicijnfabrikanten, steken geen geld in dergelijk onderzoek. "Op leefstijl kunnen ze geen patent aanvragen", aldus het Kamerlid.

Risicovol

Voor zorgverzekeraars is investeren in de eerste fase van een onderzoek te risicovol, omdat onduidelijk is wat er uit zal komen. Als het aan Ellemeet ligt, zorgt de overheid voor het benodigde geld. Het EZ-programma waaruit het geld kwam voor Keer diabetes om bestaat inmiddels niet meer. Zij roept dan ook Bruno Bruins op om geld vrij te maken voor onderzoek naar leefstijlinterventies.

"Hij heeft dit voorjaar aangekondigd om een innovatiefonds te introduceren, zodat bewezen effectieve behandelingen in het basispakket komen", zegt Ellemeet. De regeling gaat in op 1 januari 2019 en Bruins wil er 105 miljoen euro in stoppen. De GroenLinks-politicus stelt voor: "De subsidieregeling moet worden verruimd zodat onderzoek naar leefstijlbehandelingen mogelijk wordt." Ellemeet wil samen met Dik Faber een voorstel dat dit mogelijk maakt indienen in de Tweede Kamer.

4 Reacties

om een reactie achter te laten

Liesbeth Oerlemans

2 oktober 2018

Wat we echt nodig hebben is politici die weten wat conformation bias is. En de resultaten uit onderzoek kunnen beoordelen. Keer Diabetes 2 Om heeft haar marketing uitstekend op orde maar ik verwacht dat politici die ons geld uitgeven daar wel door heen kunnen prikken. Een recent onderzoek van o.a. Hanno Pijl laat zien dat er geen reden is om in het algemeen voor koolhydraatarme voeding te kiezen. Ook de resultaten in het dorp Leende laten dat zien. Nee, niet in de media. Echter wel als je ALLE cijfers bekijkt. Interesse? Op mijn blog licht ik cijfers toe en ik het leg het ook graag persoonlijk uit.

Har

3 oktober 2018

Eindelijk lijkt er iets te zijn doorgedrongen in de hoofden van beleidsmakers . Voedselgerelateerde ziektes heeft alles te maken met huidige voedselaanbod ( supermarkt EU) en de mogelijkheid ( financieel) en productie proces van gifvrij en hoogwaardige voeding. Helaas schiet dit kabinet in eigen voet door in 2019 het weinige gezonde voedsel van 6 % naar 9% duurder te maken. De ziektelast zal daardoor toenemen

Geert van Hoof

4 oktober 2018

Mooi dat er onderzoek wordt gedaan naar een effectief programma om diabetes type 2 om te keren, maar tegelijkertijd moeten we ons realiseren dat een dergelijk programma in ieder geval op korte termijn een zware wissel trekt op het zorgbudget. Volgens het Diabetesfonds hebben ruim 1 miljoen Nederlanders diabetes type 2 en elke week komen daar 1.200 bij!
De kosten van het Keer Diabetes 2 Om programma bedragen ca. € 3000,- per deelnemer. Dat betekent dus een investering van € 3,2 miljard.
Vanaf januari 2019 kan de GLI vanuit de basisverzekering worden vergoed, maar het budget daarvoor is een fractie van de kosten voor het diabetesprogramma: in 2019 € 6,5 miljoen en vanaf 2020 jaarlijks €9 miljoen.
Dat belooft dus niet veel goeds.
De GLI is niet alleen gericht op behandeling van overgewicht en obesitas, maar ook op (het voorkomen van) DM2.
Mijn advies aan de leefstijlgeneeskundigen is om zich daar ook eens in te verdiepen.
https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2018/06/01/nza-maakt-vergoeding-preventie-mogelijk

Van den Berg

7 oktober 2018

Ik lees dat het drie K kost per persoon. Hoeveel deelnemers hebben blijvend( meer dan 1 -2 ) jaar verbetering? Ik zou graag zien dat onderzoek wordt gedaan naar het effect van sluiting van een persisterende foramen ovale, die significant de serotonine en noradrenaline huishouding verandert( zie Heart Brain signaling van Lopez et al uit 2012, Boston). Sluiten kost 5 k met een hechtdraadje, is veilig en geeft blijvende verbetering op fysiek mentaal en sociaal vlak.. welke cardioloog duikt er eens in?

Top