Vastgoed

Samenwerking om Gelders Hof te herontwikkelen

Syntrus Achmea Real Estate, pensioenfonds MN en Attent Zorg en Behandeling gaan samen het voormalig Gelders Hof-terrein in Dieren herontwikkelen. Er komen maximaal tweehonderd wooneenheden voor senioren, dagbehandeling, voorzieningen voor langdurige zorg en voorzieningen voor mensen met zware dementie.

Op 1 november hebben de drie partijen een intentieverklaring getekend. Het komende jaar wordt onderzocht hoe de samenwerking eruit gaat zien. De realisatie van het project zal in fasen plaatsvinden, zodat Attent de zorg kan continueren. Naar planning zal alles in 2023 opgeleverd zijn.

Eigentijds

Het Gelders Hof ligt op een prachtige plek naast het Hof van Dieren en landgoed Twickel. Maar de gebouwen op het terrein zijn verouderd. Attent Zorg en Behandeling is eigenaar van de gebouwen en de grond, en heeft plannen voor eigentijdse huisvesting voor meerdere vormen van zorg en wonen. Daarvoor moeten de oude gebouwen worden gesloopt. Attent heeft de plannen aan de gemeente Rheden voorgelegd en die reageerde positief.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top