HRM

Partijen tekenen actieplan ambulancezorg

Ambulancezorg Nederland (AZN) gaat samen met het ministerie van VWS en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) zowel de spoedeisende als de planbare ambulancezorg efficiënter maken. Op 12 november hebben de partijen daarvoor het actieplan ambulancezorg getekend.

Dat meldt AZN op haar website. Een van de belangrijkste actiepunten is het optimaliseren van de triagefunctie door nog beter te kijken welke zorg de patiënt nodig heeft, met welke urgentie en door welke zorgverlener. Inzet van een ambulance is daarbij niet altijd nodig.

Arbeidsmarkt

Een ander belangrijk speerpunt uit het actieplan is de arbeidsmarkt en de vraag naar voldoende ambulancezorgprofessionals om aan de stijgende en complexer wordende vraag te kunnen voldoen. Zo neemt het Capaciteitsorgaan de functie van ambulanceverpleegkundige vanaf 2019 op in de capaciteitsraming, zodat regio’s betere afspraken kunnen maken met ziekenhuizen over het aantal mensen dat moet worden opgeleid. Een ander belangrijk actiepunt is dat AZN aansluit bij het project van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) en de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) rondom modulair onderwijs en een eventuele brede opleiding acute zorg.

 

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top