ACTUEEL

Voorlopig geen bevalling onder pseudoniem voor Nederlandse

Minister voor Rechtsbescherming Sander Dekker vindt het belangrijk dat kinderen altijd kunnen achterhalen van wie zij afstammen. Hij voelt daarom niets voor een 'tijdrovend wetstraject' dat het voor Nederlandse vrouwen mogelijk zou maken om onder een pseudoniem te bevallen.

Bevallen onder pseudoniem is een constructie waarbij de naam van de moeder niet bekend wordt in het medisch traject tijdens de zwangerschap, maar behandeling plaatsvindt onder een fictieve naam. Vervolgens wordt de fictieve naam van de moeder ook op de geboorteakte van het kind vermeld. De echte (naam)gegevens van de moeder worden wel bewaard in een afgeschermd register. Anoniem bevallen houdt in dat de gegevens van de moeder helemaal niet te traceren zijn. In Duitsland bestaat zo’n systeem.

In de huidige Nederlandse situatie komt de naam van een moeder die haar zwangerschap en bevalling geheim wil houden op geboorteakte en wordt die via de burgerlijke stand bekend bij instanties. Zo zou de moeder toch nog bijvoorbeeld post over de geboorte kunnen ontvangen op haar adres, waar anderen dat ook zouden kunnen zien.

Afstammingsinformatie

Volgens minister Dekker komt er veel kijken bij het wettelijk verankeren van bevallen onder pseudoniem. Het betekent onder meer dat voorzien moet worden in een regeling voor de bewaring door of namens de overheid van de gegevens van de moeder, schrijft hij aan de Kamer. Dekker wil de optie van wetgeving niet bij voorbaat uitsluiten, maar hij wil de huidige situatie verbeteren door de samenwerking met Stichting Beschermde Wieg en de andere partners te versterken.

"Uitgangspunt in deze benadering is en blijft dat in een vroeg stadium vrouwen goede hulp en voorlichting wordt geboden", schrijft de minister. "Het is belangrijk dat zij zich bewust zijn van het belang om zelf hun kind op te voeden en, als zij dat echt niet willen of kunnen, om hun medewerking te verlenen aan het toegankelijk maken van de afstammingsgegevens voor hun kind. Dat betekent dat de hulpverlening samen met de vrouwen een aantal stappen dient te doorlopen waarin door alle partijen een maximale inspanning wordt verricht om de toegankelijkheid van de afstammingsinformatie van het kind (op termijn) te kunnen garanderen."

Beschermd bevallen

Stichting Beschermde Wieg biedt vrouwen de mogelijkheid voor verdergaande geheimhouding dan gebruikelijk. De Stichting doet dit door in samenwerking met een aantal ziekenhuizen 'beschermd bevallen' aan te bieden. Dit houdt onder meer in dat de gegevens van de vrouw alleen bekend zijn bij de Stichting. Die gegevens worden door de Stichting in bewaring gegeven bij een notaris. Alleen de Stichting weet wie de notaris in kwestie is; dat wordt niet bekendgemaakt aan de overheid c.q. een overheidsinstantie. In de geboorteakte wordt geen melding gemaakt van de gegevens van de moeder. De Stichting geeft aan dat de gegevens van de moeder voor het kind vanaf zestienjarige leeftijd te raadplegen zullen zijn, maar of dat het geval is hangt af van de mate waarin de stichting in staat is daarvoor een duurzame oplossing te vinden en het kind daarvan in kennis te stellen.

Volgens de minister maakt dat de voorziening mogelijk kwetsbaar waar het gaat om het recht van het kind om zijn afstamming te kennen. "Het is immers de vraag of de gegevens te zijner tijd daadwerkelijk voor het kind toegankelijk zullen zijn."

Dekker gaat met Stichting Beschermde Wieg en de andere actoren uit het veld bespreken welke afspraken gemaakt kunnen worden over de inzet die van de hulpverlening nodig is om vrouwen zoveel mogelijk te bewegen afstammingsinformatie beschikbaar te stellen.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top