ACTUEEL

Limburg boekt succes met netwerkaanpak kinderobesitas

Uit onderzoek van het Maastricht UMC blijkt dat het leefstijlprogramma ‘Your COACH Next Door’ voor kinderen van basisschoolleeftijd met overgewicht een positief effect heeft. De aanpak beperkt gezondheidsrisico’s voor de algehele gezondheid, insulineresistentie, verhoogde bloeddruk, cholesterol en leveronstekingswaardes als gevolg van overgewicht.

In Nederland kampt één op de zeven kinderen met overgewicht. Bij een deel van deze kinderen zijn de nadelige gezondheidseffecten al duidelijk zichtbaar. Dit alarmerende feit vormde het vertrekpunt van de studie. Preventie van overgewicht is essentieel, maar het bieden van hulp aan kinderen die nu al lijden aan overgewicht is ook van belang. ‘Your COACH Next Door’ moet de uitkomst bieden in Maastricht. Zorgverleners, lokale en regionale overheden, zorgverzekeraars en sportverenigingen hebben hiervoor de handen ineen geslagen.

Positieve effecten

De onderzoekers van het Maastricht UMC tonen aan dat de aanpak bij kinderen van basisschoolleeftijd effectief is voor het beperken van gezondheidsrisico’s op het gebied van de algehele gezondheid, insulineresistentie, verhoogde bloeddruk, cholesterol en leveronstekingswaardes als gevolg van overgewicht. Het programma werd getoetst bij 150 kinderen in de leeftijd van 6 tot 11 jaar, en de resultaten zijn vergeleken met een controlegroep. De gecoördineerde leefstijlinterventie blijkt het meest effectief te zijn bij de jongste leeftijdscategorie.

Centrale rol voor zorgverlener

In het programma ‘Your COACH Next Door’ heeft de centrale zorgverlener een belangrijke coördinerende rol. Samen met het hele gezin van de betreffende jongeren met overgewicht brengt hij in kaart welke ondersteuning nodig is en faciliteert hierbij. Er kan hierbij gedacht worden aan begeleiding door een diëtist, kinderarts, opvoedondersteuning, en begeleid bewegen.

Intensieve samenwerking

In Limburg wordt al jarenlang gewerkt aan de problematiek rondom overgewicht tussen verschillende partijen. Het Maastricht UMC+, JOGG, Provincie Limburg, GGD Zuid Limburg, GGD Limburg Noord, de gemeente Maastricht, diverse gemeenten in Noord Limburg, kinderartsen in de Limburgse ziekenhuizen, welzijnswerk, sportaanbieders en private partijen werken hierbij intensief samen.

 

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top