ACTUEEL

Partijen ondertekenen tweede ronde Green Deal Zorg

Minister Bruno Bruins van Medische Zorg heeft op 15 mei een nieuwe ronde van de Green Deal Duurzame Zorg 2.0 afgesloten. In Amersfoort hebben 32 organisaties de deal getekend. Het is de tweede keer dat partijen zich committeren aan het verduurzamen van de zorgsector in Nederland.

In de tweede ronde tekenden onder andere zorgaanbieders als Aafje, Accolade Zorg, Careyn en De Koperhorst Zorgcentrum, farmaceuten als Roche, Neprofarm en koepel KNMP, leverancier Medique Medeco, gemeenten Amersfoort, Vijfheerenland en Zaanstad en belegger in zorgvastgoed Achmea Dutch Healthcare Property Fund de Green Deal Duurzame Zorg 2.0.  

Leefomgeving

De Green Deal Zorg is een initiatief vanuit de zorgsector, dat wordt gesteund door de overheid en het bedrijfsleven. Doelstelling is om naast het terugdringen van CO2 zuiniger gebruik te maken van grondstoffen en te zorgen voor schoner water en een gezonde leefomgeving. Daarmee wil de zorg haar bijdrage aan milieuvervuiling en klimaatverandering sterk terugdringen. Sinds vorig jaar oktober hadden al 132 organisaties de Green Deal ondertekend, wat het totaal nu op 164 brengt.

Draagvlak

"Voor het succes van de Green Deal Zorg is een breed draagvlak een eerste vereiste", zegt Cathy van Beek, Kwartiermaker duurzame zorg bij het ministerie van VWS. "In dat kader is het verheugend dat met Syntrus Achmea de eerste vermogensbeheerder het initiatief heeft ondertekend. Het huren van vastgoed past in het duurzame streven ‘van bezit naar gebruik’. Met elkaar kunnen zorgorganisaties, overheden en bedrijven hier een succes van maken."

Milieu Platform Zorg

Syntrus Achmea, waar Achmea Dutch Healthcare Property Fund onderdeel van is, heeft aangeboden zorginstellingen te helpen verduurzamen. De vermogensbeheerder richt zich in eerste instantie op de tien zorgobjecten in de portefeuille waarvan de huurders zijn aangesloten bij het Milieu Platform Zorg (MPZ), een van de initiatiefnemers van de Green Deal. Waarschijnlijk zal het aantal MPZ-leden snel groeien, waarmee het effect van de duurzaamheidsmaatregelen groter zal worden.

Stuur

Ook Gupta Strategists hebben de Green Deal op 15 mei ondertekend. Zij lieten dat samengaan met de publicatie van het rapport Een stuur voor de transitie naar duurzame gezondheidszorg, kwantificering van de CO2-uitstoot en maatregelen voor verduurzaming, inclusief een aantal concrete tips, ingedeeld per speler op de zorgmarkt.

Uitstoot

In het Gupta-rapport staat dat bijna tachtig procent van de CO2-uitstoot in de zorg wordt veroorzaakt door gebouwen (38 procent), reisbewegingen (22 procent) en geneesmiddelen (18 procent). In de hele sector komt de helft van de CO2-uitstoot van gebouwen door gasverbruik, de andere helft door gebruik van elektriciteit. Inzoomend op de ziekenhuissector blijkt dat het verwarmen en verlichten van gebouwen meer dan de helft van de CO2-uitstoot veroorzaakt. 

Verbruik ziekenhuizen

Afgezet naar het aantal euro’s per bed is bij de algemene ziekenhuizen het Laurentius de grootste energieverbruiker (5269 euro) en het Havenziekenhuis het energiezuinigst (2035). Bij de STZ/grote ziekenhuizen scoort VieCuri het hoogst (6388 euro) en Flevoziekenhuis het laagst (2363). In het VUmc zijn de energiekosten per bed 13.329 euro en in het LUMC 4494.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top