ACTUEEL

Nieuwe declaratieregels zorg bij zintuiglijke handicap bekend

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft de regels bekend gemaakt voor nieuwe bekostiging voor de extramurale zorg aan mensen met een zintuiglijke beperking. De nieuwe bekostiging gaat op 1 januari 2020 in. Op de website van de zorgautoriteit staan de eerste reacties uit het veld.

Dat er een nieuwe bekostiging zou komen maakte de NZa eind februari al bekend. Een nieuwe bekostiging was nodig om het inkoopgesprek tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars te faciliteren beter te laten aansluiten op de manier waarop de zorg wordt geleverd.

Zorg beter gespecificeerd

In de nieuwe bekostiging wordt de geleverde zorg beter gespecificeerd. Tot nog toe wordt de zorg aan mensen met een zintuiglijke beperking bekostigd door middel van prestaties waarvoor een uurtarief geldt. Verder wordt alleen in grote lijnen onderscheid gemaakt naar het soort beperking dat mensen hebben, visueel dan wel auditief of in de taalontwikkeling. In de nieuwe bekostiging hebben  onderdelen van het zorgtraject een titel gekregen, van intakegesprek tot intensieve behandeling met verblijf. De prestaties zijn gedifferentieerd naar doelgroep, inhoud en kostendrager (uur, week, traject).

"Voor de cliënten betekent dit een herkenbare factuur. De bekostiging stimuleert daarnaast het leveren van doelmatige zorg aan de cliënt. Zorgverzekeraars krijgen in de nieuwe bekostiging meer inzicht in de geleverde zorg. Voor zorgaanbieders sluiten de inkomsten beter aan bij de kosten die ze maken om de zorg te kunnen leveren aan de cliënten", stelt de NZa.

Kostprijzen

De NZa heeft ter voorbereiding van de invoering van de nieuwe bekostiging, de verschillen in kostprijzen tussen zorginstellingen in kaart gebracht. "Omdat dit een sector is met een klein aantal zorgaanbieders, hebben wij voor elke afzonderlijke aanbieder een zeer gedetailleerde effectanalyse kunnen opstellen en gedeeld met de betreffende zorgaanbieder. Zij weten zo vooraf wat voor hen de gevolgen zijn van de invoering de nieuwe bekostiging. Proefdraaien is dan ook niet nodig", aldus de NZa.

De komende tijd gaan zorgaanbieders en zorgverzekeraars aan de gang met de inkoop en bijvoorbeeld aanpassingen in ICT-systemen. We houden ook na invoering vinger aan de pols en zullen adequaat reageren bij signalen dat er dingen niet goed gaan om er zeker van te zijn dat de bekostiging ook zo uitpakt als hij bedoeld is.

Positieve reacties uit het zorgveld

De eerste reacties uit van zorgaanbieders en zorgverzekeraar lijken positief. Oscar Dekker, voorzitter van het bestuur van SIAC, de Samenwerkende Instellingen voor mensen met Auditieve en/of Communicatieve beperkingen, hoort dat zorgverleners de nieuwe prestatiestructuur erg goed vinden aansluiten op de zorg die zij elke dag leveren. "We hebben samen een mooi inhoudelijk traject neergezet door goed met elkaar samen te werken", zegt hij op de website van de zorgautoriteit.

"De NZa heeft goed gebruikt gemaakt van de kennis en ervaring van onze professionals", sluit Jopie Nooren hierbij aan als voorzitter van het bestuur van Vivis, de instellingen voor mensen met een visuele beperking.

Petra van Holst, algemeen directeur van Zorgverzekeraars Nederland: "Heel mooi om te zien dat de nieuwe bekostiging tot stand is gekomen dankzij samenwerking met alle betrokkenen, in het bijzonder de cliënten. De gemaakte afspraken sluiten beter aan op de behoeften van deze specifieke groep verzekerden. Het draagt bovendien bij aan de inkoopdialoog tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieders."

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top