HRM

Verpleegkundigen boos om BIG-besluit Bruins

Verpleegkundigen boos om BIG-besluit Bruins

Een groot deel van de verpleegkundigen is boos, omdat ze zich van minister Bruins mogelijk moeten bijscholen. Met een wijziging in de BIG-wet wil de minister het verschil tussen mbo-opgeleide- en hbo-opgeleide verpleegkundigen formeel maken.

Deze verpleegkundigen hebben zich verenigd in protestgroep ‘BIG 2 in de Overgang’ en heeft naar eigen zeggen 60.000 steunbetuigingen. De groep is in overleg met Kamerleden ”om deze afbraak van diploma’s en vernietiging van kennis en ervaring tegen te gaan”. De groep wordt niet gesteund door V&VN, bonden en werkgevers.

Eerlijk

BIG 2 in de Overgang wil een eerlijke overgangsregeling “die recht doet en bescherming biedt aan al die ervaren verpleegkundigen die zich dagelijks inzetten voor patiënten met hoog complexe zorgvragen”.

Commissie-Meurs

Bruins komt tot zijn besluit na advies van de commissie-Meurs voor een overgangsregeling. Die had als doel de splitsing netjes voor alle partijen te laten verlopen. De commissie heeft onder meer besloten om in een nieuw curriculum de hbo-verpleegkundige als norm te nemen.

Hoog complex

Deze ‘regieverpleegkundige’ zou zich op wettelijke basis als enige bezig mogen houden met hoog complexe zorgvragers, omdat dat de tendens is in de zorg. “Met die nieuwe norm worden duizenden verpleegkundigen met een gespecialiseerd verpleegkundig beroep vanaf juni 2020 teruggezet naar mbo-niveau en daarmee wettelijk gedwongen alleen te zorgen voor laag complexe zorgvragers en geprotocolleerde zorg, gecoacht door de regieverpleegkundigen”, aldus de actiegroep.

Bezuinigingsmaatregel

“Gaan we in Nederland zo om met de ervaring en kwaliteit in de gezondheidszorg, of is het een vooraf goed uitgedachte bezuinigingsmaatregel?”, vraagt deze groep verpleegkundigen zich af: “De hbo-opleidingsinstellingen verdienen er goed aan, maar zij waren dan ook de ‘deskundigen’ binnen de commissie Meurs.”

3 Reacties

om een reactie achter te laten

Peter Koopman

17 juli 2019

Er is tevredenheid, boosheid en ook misverstand binnen deze beroepsgroep. De wet BIG regelt BEROEPSuitoefening ( incl. Titel ) en daarop worden beroepsopleidingen en ( indien in loondienst ) FUNCTIES afgestemd. Functies zijn zaak van CAO-partijen en opleidingen thans opgave van OCW en ROC’s en Hogescholen. Echter een deel van de verpleegkundigen volgden voor 2001 de staatserkende bedrijfsopleidingen ( inservice A, B, Z ). Deze verpleegkundigen voelen zich achtergesteld. Velen hebben na deze startkwalificatie voortgezette scholing of interne nascholing gevolgd en allen beschikken inmiddels over langdurige werkervaring. Hun huidige werkkring is gewaardeerd en het functieniveau is vastgesteld. Dit laatste lijkt in de huidige versie van de overgangsregeling weinig mee te tellen. Tenslotte is de keuze voor de nieuwe titel “regie-verpleegkundige” reden voor kritiek en misverstand. Immers een “regisseur geeft aanwijzingen” en acteert zelf meestal niet. Ook uit de reacties op “passende” functies voor dit nieuwe basisberoep met deze titel lijkt weinig acceptatie en roept zelfs ook denigrerende gevoelens op. Kortom de hoop is gevestigd op wijsheid binnen VWS over de titelnaam en overgangsregeling, eventueel na terugkoppeling met de groeiende groep “geraakte” verpleegkundigen en bespreking in de Tweede Kamer. Reeds sinds 1976 wordt gewacht op brede en adequate functiedifferentiatie tbv het basisberoep verpleegkundige in Nederland. De laatste pogingen daartoe in 1991 ( cie Werner ) en 1997 ( opleidingsherziening) blijkt niet in alle branches en zorginstellingen tot adequaat functiebeleid geleid te hebben. VenVn, VWS incl. cie Meurs en CAO-partners werden het nu eens, maar hoe gaan we zinnig om met de kritiek van ervaren verpleegkundigen, die belangrijke steunpilaren zijn in de huidige zorgverlening aan hun patiënten? Wijsheid is geboden.

Peter Bakens

21 juli 2019

Wijsheid maar ook lef. Lef om een generaal pardon te geven aan al die uitstekend opgeleide en met veel ervaring wijs geworden verpleegkundigen; die in veel gevallen de tekortschietende kennis en vaardigheden van menig “hoger” opgeleide, bijspijkeren.
Peter Bakens, dissident ledenraad venvn

Izakvanblijderveen

21 juli 2019

Eens met eerdere reacties! En: helpt dit het tekort in de zorg op te lossen? Als alle inservice opgeleide verpleegkundigen zich gaan houden aan deze richtlijn, dan loopt de hele zorg vast; en mijn vrouw die inservice is opgeleid en een post academische opleiding heeft en hbo verpleegkundigen opleidt zou voor dd complexe ic zorg die ze al vele jaren doet alleen maar kunnen doen onder regie van die hbo’er die ze de kneepjes van het vak heeft geleerd??? Politiek denk nog eens heel goed na wat hier gebeurt!!!

Top