Finance

NZa laakt 'schijnkeuze' zorgverzekering

NZa laakt 'schijnkeuze' zorgverzekering

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) trekt flink van leer tegen 'schijnkeuzes' rond zorgverzekeringen. Uit de monitor zorgverzekeringen 2019 blijkt dat van de 59 polissen er 23 gelijk of bijna gelijk waren aan een andere polis van hetzelfde concern. Ook heeft de NZa kritiek op de huidige risicoverevening en herintroductie van een vrijwillig eigen risico.

Op dit moment zijn er 24 zorgverzekeraars die zorgverzekeringen aanbieden. De zorgverzekeraars zijn verdeeld over elf concerns. Eén concern biedt dezelfde polis zelfs zes keer aan onder een andere merknaam, stelt de NZa vast. Vier daarvan hebben dezelfde prijs, de andere twee kosten 14 en 17 euro minder. Het aantal zorgpolissen is dit jaar met 4 gestegen naar 59. Dat komt onder meer door de toetreding van zorgverzekeraar Eucare.

Overzicht 

"We zien dat het aanbod groeit, maar dat er niet zozeer meer keuze komt", constateert de NZa. "Wij zijn een voorstander van een onderscheidend en overzichtelijk polisaanbod. Van de 59 polissen waren er 23 gelijk of bijna gelijk aan een andere polis binnen hetzelfde concern. Wel verschillen de premies voor deze polissen. Eén concern biedt dezelfde polis zelfs 6 keer aan onder verschillende merknamen. Dit maakt het voor verzekerden onnodig lastig om een keuze te maken voor een polis."

De zorgautoriteit vindt dat concerns verzekeringen moeten schrappen. "Ook is het belangrijk dat zorgverzekeraars informatie over de polissen nog beter ontsluiten, zodat verzekerden een goed geïnformeerde keuze kunnen maken."

Onwenselijk

De NZa is ook niet te spreken over de herintroductie van aanvullende verzekeringen op de markt voor het vrijwillig eigen risico. "Zorgverzekeraars omzeilen hiermee het verbod op premiedifferentiatie. Een beperkte groep -  seizoensarbeiders en studenten aan medische opleidingen bijvoorbeeld - kan deze verzekering voor een klein bedrag afsluiten. Zij krijgen dan de maximale premiekorting, omdat ze een hoog vrijwillig eigen risico hebben. Hierdoor betalen zij fors minder premie dan verzekerden die deze aanvullende verzekering niet kunnen afsluiten." Onwenselijk, vindt de NZa, die de zorgverzekeraars in kwestie hier op aan zal spreken.

Nieuwe methoden

De NZa roept daarnaast zorgverzekeraars op om het systeem voor risicoverevening te verbeteren. De manier waarop verschillen in zorgkosten worden gecompenseerd nu worden bepaald, heeft het risico in zich dat het voor verzekeraars loont om te sturen op winstgevende groepen verzekerden, aldus de NZa. De NZa roept dan ook op om de risicoverevening naar nieuwe methoden te zoeken om voorspelbare winsten en verliezen zo veel mogelijk te beperken.

Het verschil tussen de duurste en goedkoopste polis is dit jaar 438 euro. De jaarpremie van de goedkoopste basispolis is 1167 euro en van de duurste 1605. In 2019 sloten 17,2 miljoen mensen een basisverzekering af. Circa 14,4 miljoen mensen namen er een aanvullende verzekering bij.

3 Reacties

om een reactie achter te laten

Mauk van Heemstra ZorgSteedsBeter

10 september 2019

Raken wij hier de grenzen van marktwerking op weg naar monopolies (omdat ik erop wil vertrouwen dat dit geen kartel-afspraken zijn) voor diensten waar geen mens redelijkerwijs het onderscheid in kan en mag maken, omdat verzekeringen bedoeld zijn om op basis van solidariteit kosten te dekken door premies van allen voor de schade van diegenen die dat niet kunnen voorzien of noch dragen?

robert Freitag

10 september 2019

Het is aardig dat de NZa dit constateert, inmiddels al meerdere keren richting ZV diverse opmerkingen gemaakt, maar wanneer gaat de NZa hierop handhaven met boetes/ verboden richting zorgverzekeraars? Als zorgverleners dit soort praktijken zouden doen dan waren er allang forse boetes uitgedeeld. Hopelijk gaat de NZa nu wel werk maken van een meer gelijk speelveld tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieders in het belang van optimale en transparante zorgpolissen voor alle verzekerden, zowel voor de jongere als ouderen in onze samenleving.

Har

10 september 2019

Gaat het hier over mensen ? Of over economische producten ????????

Top