Finance

Depressie Vereniging keert zich tegen tariefverlaging

De Depressie Vereniging reageert geschrokken op het nieuws dat de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de tarieven voor Electro Convulsie Therapie (ECT) per 1 januari met bijna 30 procent gaat verlagen. Omdat het voorgestelde tarief niet kostendekkend zal zijn, is de vrees dat ziekenhuizen en ggz-instellingen ECT steeds minder zullen aanbieden.

In Nederland wordt relatief weinig gebruik van deze behandelmethode. Toch kunnen vooral patiënten met een chronische depressie hier baat bij hebben. Met de tariefverlaging die de NZa voorstelt, is de kans groot dat steeds minder ziekenhuizen ECT zullen aanbieden. Daarmee wordt de behandeling onbereikbaar voor patiënten.

Bezwaar

In de geestelijke gezondheidszorg en ziekenhuizen zou juist méér gebruik gemaakt moeten worden van ECT. Het bereik van ECT is nu relatief laag in vergelijking tot de ons omringende landen. Met deze tariefverlaging is de kans op een groter bereik nihil geworden. Een aantal betrokken partijen, waaronder de Depressie Vereniging, heeft formeel bezwaar aangetekend tegen het besluit van de NZa.

Slecht imago

ECT is een evidence based, goed werkende ingreep, die last blijft houden van een slecht imago. In de volksmond wordt de behandeling nog vaak aangeduid als elektroshock. De beeldvorming wordt volgens de vereniging nog altijd ten onrechte bepaald door uit 1975 stammende film ‘One Flew over the Cuckoo’s Nest’. De Depressie Vereniging is van mening dat alle gesprekken over ECT gevoerd moeten worden vanuit feitenkennis. Wanneer patiënten die het nodig hebben, ECT onthouden wordt, is het zeer wel mogelijk dat deze patiënten de zin van het leven niet meer zien, met alle gevolgen van dien, waaronder suïcidepleging.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top