ACTUEEL

CVZ en VWS zoeken uitzonderingen pgb-stop

Het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) en het ministerie van VWS onderzoeken voor welke mensen de pgb-stop niet hoeft te gelden. De wachtlijst voor het pgb is een feit, maar de Tweede Kamer wil uitzonderingen maken.

Motie PvdA

PvdA-Kamerlid Eelke van der Veen diende een motie in om mensen die gedwongen opgenomen moeten worden uit te zonderen van de pgb-stop. SP, D66, GroenLinks, Partij voor de Dieren, SGP en PVV steunen de motie.

Knelpuntenpot

De SP had liever gezien dat de groep uitzonderingsgevallen groter zou zijn, maar het voorstel van een ‘knelpuntenpot’ van honderd miljoen euro heeft geen Kamermeerderheid gehaald.

Het CVZ heeft vrijdag laten weten dat het overleg nog gaande is en verwacht volgende week tot afronding te kunnen komen.

>> Skipr community <<

In de Skipr community 'Participatie & Gezondheid’ kunt u met uw LinkedIn-profiel discussies voeren, stellingen poneren en presentaties en bestanden delen over de thema's ‘De klant centraal’ en ‘Participatie in de eerste lijn’. Meld u aan bij de community 'Participatie en Gezondheid'.

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Borren

8 juli 2010

Ik woon in Steenwijk. Mijn intelligente 15-jarige zoon Luka met autisme woont sinds 4,5 jaar in Zwolle, de laatste 1,5 jaar in een zeer gespecialiseerde behandelsetting, ZZP5b, van de Leo Kanner Stichting/Trias Jeugdhulp. Hier heeft hij hele goede behandeling gehad. De aangeleerde vaardigheden zijn echter nog lang niet beklijfd en hij moet getraind blijven worden om al het aangeleerde niet weer kwijt te raken, maar juist verder te ontwikkelen.

Zijn tijd in deze behandelgroep loopt ten einde en wij zochten naar een geschikte vervolgplaats. De vervolgplek waarvoor hij het meeste in aanmerking komt, is in Nijmegen. Wij vinden dat veel te ver en ook niet echt geschikt voor hem (zijn verstandelijke niveau is te hoog). O.a. door de afstand zijn we bang dat hij te ver van ons af komt te staan. We hebben de knoop doorgehakt en besloten hem per 16 augustus naar huis te laten komen en hem zelf met professionele ondersteuning weer een echt thuis te geven. Die ondersteuning zou vanuit PGB betaald worden.

De indicatie voor omzetting van ZZP5b naar PGB is vorige week door BJZO afgegeven. Ik had al afspraken gemaakt met een zorgverlener waar hij eerder cognitieve gedragstherapie van had gehad. Deze zorgverlener kent hij en vertrouwt hij, iets wat voor iemand met autisme heel erg lang duurt en zelden zo succesvol is.

Ik durf het risico niet te nemen om hem zonder PGB, dus zonder professionele hulp naar huis te halen. Hij moet dan opnieuw in een zeer gespecialiseerde instelling (lees: zeer kostbaar verblijf+zorg, ZZP5b) geplaatst worden, want zijn huidige plek is al 'vergeven'. Dit is een groot drama voor hem persoonlijk, alsmede voor ons als ouders, voor wie deze stap al heel spannend was.

Wij, ouders van Luka, voelen ons weer volledig door de hulpverlening in de kou gezet. We worden gestraft voor het feit dat we zelf de zorg voor ons kind weer willen oppakken, ondanks de zware inspanning die we hiervoor moeten gaan leveren.

En ik moet er niet aan denken hoe mijn zoon zal reageren als hij nu ineens hoort dat hij over 5 weken niet naar huis kan, terwijl we hem er al maanden op aan het voorbereiden zijn!

Top