ACTUEEL

Klink maakt meer uitzonderingen op pgb-stop

Demissionair minister Ab Klink van VWS maakt een persoonsgebonden budget (pgb) voor zorg als genezing niet meer mogelijk is, toch mogelijk. In een brief aan de Tweede Kamer stelt hij dat er op zich wel voldoende zogenoemde palliatieve zorg in natura beschikbaar is, maar dat de mensen in de laatste levensfase wel een vrije keus moeten hebben.

Pgb-stop

Op 1 juli van dit jaar is het pgb stopgezet tot in elk geval het nieuwe jaar. Nieuwe aanvragers kunnen alleen zorg in natura krijgen. Er was namelijk al veel te veel geld uitgegeven een pgb's. Maar nu kunnen mensen met een pgb die tegemoetkoming ook weer langer krijgen, als ze langer zorg krijgen dan was ingeschat. In overleg met de Tweede Kamer werden al eerder groepen uitgezonderd van de tijdelijke pgb-stop. Naast deze groepen mensen, stelt VWS nu ook een team samen dat zich gaat buigen over schrijnende gevallen.

Gebruik pgb

Bij de invoering 'pgb nieuwe stijl' in 2003 was er sprake van ruim 50.000 budgethouders. Inmiddels maken meer dan 120.000 mensen gebruik van een pgb. (ANP)

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top