ACTUEEL

Eind aan dubbele registratie ggz in 2012

Ggz-therapeuten hoefen vanaf 2012 geen dubbele registratie meer te voeren. Het ministerie van VWS heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) opdracht gegeven om eind eerste kwartaal 2011 een plan te hebben hoe de dubbele registratie kan worden opgeheven. Dat meldt Zorgvisie.

Dubbele registratie

Sinds 2007 moeten ggz-therapeuten patiënten registreren in zowel de AWBZ- als in de dbc-systematiek. De curatieve ggz (behandelingen die korter dan één jaar duren) werd toen overgeheveld van de AWBZ naar de cure. Omdat de budgettaire effecten voor zorginstellingen op voorhand niet duidelijk waren te voorspellen, werd een financieel vangnet ingesteld. Dat gaf een enorme bureaucratische rompslomp.

Eerder akkoord

Marleen Barth, voorzitter van GGZ Nederland, gaat ervan uit dat de NZa het akkoord dat GGZ Nederland en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) dit voorjaar hierover sloten als uitgangspunt neemt, meldt Zorgvisie. Dat betekent dat de budgetgarantie wordt overgeheveld naar de dbc-systematiek en dan stapsgewijs in enkele jaren wordt afgeschaft. Dat plan kon afgelopen voorjaar geen doorgang vinden, omdat de Tweede Kamer na de val van het kabinet de marktwerking in de zorg controversieel verklaarde.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top