ACTUEEL

Ziekenhuizen huren weer meer externen in

Ziekenhuizen huren weer meer externen in

Ondanks budgetkortingen en besparingsdoelstellingen geven Nederlandse ziekenhuizen in 2010 meer geld uit aan externe inhuur dan in 2009. Dat constateert FunktieMediair op basis van een analyse van de jaarrekeningen. In totaal gaven de ziekenhuizen vorig jaar 558 miljoen euro aan externen uit, 2,1 procent meer dan in 2009.

Haaks

De bevindingen van FunktieMediair staan haaks op recente uitlatingen van de NVZ vereniging van ziekenhuizen. Volgens de NVZ hebben de ziekenhuizen de uitgaven voor externen juist weten terug te dringen.  Voor de analyse heeft FunktieMediair met name gekeken naar de post Personeel Niet In Loondienst (PNIL). In deze post keren ondermeer de kosten van de inhuur  van uitzendkrachten, adviseurs en medische professionals terug. Volgens FunktieMediair geeft de post het minimum aan inhuur aan. FunktieMediair acht het aannemelijk, ondermeer vanwege de toegenomen tariefdruk, dat het aantal ingehuurden in werkelijkheid met meer dan 2,1 procent is toegenomen. Overigens stijgt het percentage wil minder hard; in 2009 was nog sprake van een groei van ruim 14 procent.

Onvoldoende grip

Volgens Allard Rietberg, directeur Cure bij FunktieMediair, bewijst het groeipercentage dat ziekenhuizen onvoldoende grip hebben op de externe inhuur. Inhuur geschiedt volgens Rietberg gefragmenteerd en decentraal, met als gevolg dat niemand weet wie in de organisatie actief is. Bovendien is er geen zicht op arbeidsrechtelijke risico’s, is de risicoaansprakelijkheid  vaak niet goed geregeld en hebben ziekenhuizen geen zicht op de antecedenten van externen. Een verklaring omtrent gedrag, zoals in bancaire sector en verzekeringswezen gebruikelijk is, is in de ziekenhuissector veelal onbekend. “Het resultaat is dat er te duur en te veel wordt ingehuurd”, stelt Rietberg. “Zonder dat er zicht is op de juridische risico’s en kwaliteit van de mensen die tijdelijk aan de organisatie zijn verbonden.”

Inkoopvoordelen

Volgens Rietberg maken de ziekenhuizen met het opportunistische inhuurbeleid onnodig kosten. Door met tientallen partijen zieken te doen laten de ziekenhuizen in ieder geval inkoopvoordelen liggen. “Meer grip op het inhuurproces leidt tot hogere kwaliteit van ingehuurden, lagere kosten en lagere risico’s”, stelt Rietberg.

Illusie

Volgens Rietberg is het een illusie om te denken dat er op de inhuur van externen makkelijk te bezuinigen valt. Enerzijds zijn cruciale afdelingen zoals de OK, SEH, IC en anesthesie sterk afhankelijk van externen.  Anderzijds is er een brede maatschappelijke trend van flexibilisering van arbeid. Wat ziekenhuizen volgen Rietberg wel kunnen doen is het onderwerp een plek op de strategische agenda geven. Daarnaast valt er winst te boeken met een professionelere organisatie van de externe inhuur. Daarbij denkt Rietberg aan het omvormen van het interne flexbureau tot een professionele mobiliteitsdesk inclusief capaciteitsplanning en leveranciers-management. De ziekenhuizen kunnen daarbij leren van best practices van buiten de zorg waar grip op externe inhuur wel wordt gezien als een strategisch onderwerp.

6 Reacties

om een reactie achter te laten

Rozendaal

27 juni 2011

De heer Allard Rietberg, directeur Cure bij FunktieMediair, heeft misschien een punt als hij zegt dat ziekenhuizen zich onvoldoende bewust zijn van de risico's die ze lopen bij het inhuren van personeel. Daar kan inderdaad veel winst worden behaald. Verder is zijn relaas vooral reclame voor de eigen winkel.

FunctieMediair wil graag raamovereenkomsten met zorginstellingen sluiten. Hiermee maken ze het de zorginstellingen onmogelijk om rechtstreeks met ZZP'ers in zee te gaan. Daarmee verkleinen ze de kans op een passende kandidaat. Ze kijken immers eerst naar het eigen personeel en daarna in hun eigen netwerk. De zorginstelling krijg dus slechts de beste die dat ene bureau kan leveren.

Bovendien vermeld de heer Rietberg niet dat hij een forse marche maakt, ook als hij een ZZP'er inhuurt en 'doorschuift' naar een zorginstelling (ergens tussen 15% en 30%). Die margekosten kan een zorginstelling (gedeeltelijk) besparen door rechtstreeks met een ZZP'er zaken te doen.

In mijn optiek heeft een zorginstelling daarom meer baat bij een eigen, gedegen proces, waarbij iemand met ervaring in arbeidsbemiddeling in dienst de zorginstelling de inleen van personeel coördineerd.

Rietberg

27 juni 2011

Heer/mevrouw Rozendaal,

Dank voor uw reactie. U heeft helemaal gelijk dat de zorginstellingen veel baat hebben bij het zélf organiseren van dit type vraagstukken. Een gedegen planning en visie op flexibilisering zijn daarbij voorwaardelijk. Alleen daarmee kan de kwaliteit al fors omhoog en kunnen kosten en risico's verder naar beneden worden gebracht.

Om die reden zien wij Strategische Personeels Planning dan ook als een instrument voor een instelling om zich goed voor te bereiden op de toekomstige personele behoefte afgezet tegen wat de instelling momenteel aan medewerkers in huis heeft (in kwaliteit en aantallen). Uit de confrontatie van huidige en toekomstige behoefte volgen interventies die een impact hebben op kwaliteit, kosten en risico's.

elje

27 juni 2011

beste allard, nu heb je binnen je bestand perfecte cijferaars zitten, sterker je hebt zelfs een opleidingspoot waar cijferaars de scepter zwaaien, had die gevraagd, want pnil wordt in 2010 enorm beinvloed door de toegenomen niet opgenomen vakantie uren eind van het jaar, die worden gekwantificeerd en in 418 geboekt, de stijging daarvan is door de personeelsschaarste in sommige instellingen wel meer dan 30%, snappie

elje

28 juni 2011

de reactie van FM blijft nu uit, wel jammer moet ik zeggen, want ook zorgvisie vermeld dit.

Rietberg

28 juni 2011

Beste Elje, dank voor je reactie. De impact van hetgeen je schetst hebben we geprobeerd na te gaan door een verdere verdieping te vragen van de grootboekrekening 418 die "niet in loondienst verichte arbeid" zou moeten weergeven. Helaas wordt niet altijd transparantie gegeven in deze post door instellingen. De strekking van het bericht blijft dat het strategischer omgaan met flexibiliteit in combinatie met het professioneler inhuren van externen die je nodig hebt zal leiden tot een hogere kwaliteit van ingehuurden tegen lagere kosten en lagere risico's.

elje

29 juni 2011

allard, ik denk dat je een vergissing maakt, kijk eens om je heen hoeveel zzp'rs er vandaag de dag niet aan de bak komen, hoeveel zzp'rs solliciteren naar vaste functies, kan je dan spreken bij het inhuren van mensen die er nog over blijven van hogere kwaliteit ? en probeer je dat te bewijzen door aan te geven dat de groep 418 stijgt ? ik heb even een belrondje gedaan weet je , en de percentages die ik noemde van 30% stijging worden bevestigd, als ook een afname van het inhuren van interimmers, dus ................ ik snap werkelijk de waarde van je onderzoek niet, en dat doet FM geen goed. jammer.

Top