ACTUEEL

Van Zoelen verlaat Vlietland Ziekenhuis

Gerrit Jan van Zoelen legt op 1 januari 2012 het bestuursvoorzitterschap van het Vlietland Ziekenhuis neer. Van Zoelen is bijna zes jaar voorzitter van de raad van bestuur geweest van het ziekenhuis in Schiedam.

De afgelopen jaren waren een turbulente periode voor het Vlietland Ziekenhuis. Missers rond de nieuwbouw brachten het ziekenhuis financieel aan de rand van de afgrond. Daarnaast was het ziekenhuis veelvuldig onderwerp van publiek debat vanwege de plannen om een coöperatie te vormen met zorgverzekeraar DSW.

Verbetering

Gedurende zijn bestuursvoorzitterschap heeft Van Zoelen de overgang van twee oude locaties naar  één nieuw ziekenhuis succesvol weten af te ronden. Daarnaast heeft Van Zoelen de financiële positie van het ziekenhuis weten te verbeteren. Ook was er veel aandacht voor kwaliteitsnormering getuige de NIAZ accreditatie, alsmede constructieve samenwerking met professionele partijen in de regio en daarbuiten.

Daadkracht

Van Zoelen zegt zijn functie nu neer te leggen omdat er een nieuwe in de ontwikkeling van het Vlietland Ziekenhuis aanbreekt. “Dat vereist een visie op korte en middellange termijn, met daarbij behorende daadkracht en uitvoering”, aldus Van Zoelen. “En ik zal – mede op grond van mijn leeftijd en mijn arbeidsinspanningen gedurende de afgelopen 45 jaar - geen invulling geven aan de realisatie daarvan in de komende periode. Ik vind het verstandig en in het belang van het ziekenhuis dat proces door mijn opvolgers te laten inzetten en uit te voeren.”

Opvolging

De opvolgingsprocedure wordt door de raad van toezicht op korte termijn ingang gezet. Vooralsnog gaat de raad van toezicht uit van de aanstelling van een ad interim bestuursvoorzitter. Van Zoelen is blijft tot 1 juni advieswerkzaamheden voor het ziekenhuis verrichten.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top