ACTUEEL

Zweeds voorbeeld kan ruim 2 miljard euro opleveren

Zweeds voorbeeld kan ruim 2 miljard euro opleveren

Als Nederlandse ziekenhuizen het Zweedse systeem van uitkomstregistratie toepassen, kan dit een besparing van 2,3 miljard euro opleveren. Dit constateert de Boston Consulting Group in het rapport Zorg voor Waarde.

Het Zweedse systeem kent voor circa tachtig behandelingen breed gedragen kwaliteitsindicatoren, met name gericht op de uitkomsten van medisch handelen. Deze meetlat  maakt dat ziekenhuizen en artsen goede voorbeelden sneller navolgen. Een en ander resulteert in een lagere mortaliteit en minder heroperaties, tot soms wel zestig procent. Op grond hiervan constateert de Boston Consultancy Group dat navolging van het Zweedse model voor de Nederlandse ziekenhuiszorg een bezuiniging van 2,3 miljard euro kan opleveren. Bij gelijktijdige concentratie van zorg, kan dit bedrag zelfs oplopen tot  4,3 miljard euro.

Structurele aanpak

De bevindingen van de Boston Consultancy Group krijgen bijval van de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) en de Orde van Medisch Specialisten (OMS). Met het oog op het Kamerdebat rond het nieuwe te vormen Kwaliteitsinstituut voor de zorg, dat dinsdag wordt gehouden, roepen ze alle betrokken partijen op de kwaliteitsregistraties structureel mogelijk te maken. Sommige medisch specialismen hanteren weliswaar al kwaliteitsregistraties, maar een structurele aanpak en financiering ontbreekt nog.

Tempo

“Nu is de tijd rijp dat de registraties, samen met patiëntenverenigingen, ook verder worden uitgebouwd”, zegt Anemone Bögels, directeur van het NFK, op de site van de Orde. Ook de Orde wil tempo maken. “Het initiatief moet bij de beroepsgroep liggen, waarbij nauwe samenwerking met patiëntenorganisaties een essentiële schakel is”, zegt Marcel Daniëls, voorzitter Kwaliteit van de OMS. “Zo zijn kennis en draagvlak gewaarborgd. Financiële steun is wel noodzakelijk voor het opzetten en bijhouden van deze registraties, want zoals vaak gaan de kosten voor de baten uit.” Ook de NPCF laat zich bij monde van manager Keuze & eHealth  Jacqueline Baardman positief uit over het Zweedse model.

7 Reacties

om een reactie achter te laten

Van den Bos

11 oktober 2011

Waarom met Zweden vergeleken? Daar is toch geen marktwerking en concurrentie?

maas

11 oktober 2011

In Zweden beschikken ze over de juiste informatie om de uitkomsten van zorg goed te vergelijken en vervolgens daarop te sturen. Hoe dit werkt? Kijk even naar www.dica.nl
daar zie je hoe dit in Nederland voor een aantal behandelingen al wordt gedaan. Praktische voorbeelden in eigen land.

Bart Brandenburg

11 oktober 2011

Volgens mij is het probleem niet dat de "best practices" in Nederland niet bekend zijn. Het probleem is dat er te veel vrijheid is om ze niet toe te passen.

Anoniem

11 oktober 2011

Dit klinkt te mooi om waar te zijn. Waar kan ik dat rapport lezen?

Mr Sophie Hankes vz SIN-NL

11 oktober 2011

Hoe hypocriet kun je zijn als academisch opgeleide goed betaalde medisch beroepsbeoefenaar?
Jarenlang heeft SIN-NL gepleit voor registratie van de kwaliteit van medisch handelen, dus ook van medische fouten ....en nu als een duveltje uit een doosje heeft de Orde van Medisch Specialisten (OMS) het licht gezien.
Hoeveel levens hadden kunnen worden gespaard, hoeveel invaliditeit had patienten bespaard kunnen worden door jaren eerder medische fouten te registreren, analyseren en te voorkomen?
Het rapport van de BCG is nu een aanleiding voor de OMS om te publiceren dat kwaliteitsregistraties gedaan moeten worden, maar dan wel tegen betaling. SIN-NL kent zijn pappenheimers en zal niet alleen blijven "hameren" op registratie, onderzoek en preventie van medische fouten, maar ook op nakoming van de zorgplicht door artsen aan slachtoffers van medische fouten.
Geen woorden maar daden, medische sector.
Zie oa www.sin-nl.org voor het rapport Zorg voor waarde.

Eddes

11 oktober 2011

Nederland heeft reeds breed gedragen en ingevoerde kwaliteitsregistraties.

• Darmkankerchirurgen registeren sinds drie jaar hun behandelingen succesvol in de DSCA met 100% deelname van alle ziekenhuizen
• Met de DSCA als blauwdruk is in 2011 de DICA opgericht om kwaliteitsregistraties “plug and play” snel uit te breiden naar andere aandoeningen
• Op dit moment registreert DICA al ruim 70% van alle kankerbehandelingen in Nederland: darmkanker, maag-slokdarmkanker, borstkanker en longkanker.
• De DICA werkt samen met alle belangrijke Stakeholders en verzorgt niet alleen een online terugkoppeling van resultaten met landelijke benchmark, maar ook landelijke rapportages
• De Boston Consultancy Group noemt de DICA als voorbeeld hoe registraties volgens Zweeds model in Nederland geimplementeerd zouden moeten worden (pag 40-41)

Pagina 40 - 45 van het BCG rapport laat zien hoe kwaliteitregistraties niet alleen zorgen voor transparantie en een sterke verbetering van de kwaliteit maar ook nog eens voor een besparing van 4,3 miljard euro realiseren (10% lagere ziekenhuiskosten in 2020). Verdere uitbreiding van het DICA model brengt dit ook in Nederland binnen handbereik. Om die reden zal aanstaande vrijdag tijdens de KWF conferentie in de Rode Hoed; “Kwaliteit van kankerzorg, van beleid naar realiteit” een brede uitrol van DICA registraties worden aangekondigd door de betrokken beroepsverenigingen

Kijk voor meer informatie en de link naar het rapport op www.clinicalaudit.nl

Anoniem

12 oktober 2011

Dit rapport geeft precies aan waar velen naar toe willen in Nederland. Het is bijna te mooi om te geloven.

De Zweden zullen wel erg trots zijn op hun vondst van de heilige graal in de zorg: kostenverlaging door kwaliteitsverbetering. Maar niets blijkt minder waar. De Zweden die anders niet vies zijn van een wetenschappelijke publicatie, zijn stil over de effecten.

Misschien zijn de uitkomsten gewoon echt te mooi om waar te zijn, maar komen ze zo goed uit voor dit moment in Nederland dat iedereen ze graag wil geloven.

Top