ACTUEEL

Kamermeerderheid eist fusiestop in de zorg

Kamermeerderheid eist fusiestop in de zorg

Een meerderheid van de Tweede Kamer heeft zich achter een motie van Renske Leijten (SP) geschaard voor een moratorium op fusies in de zorg. Daarnaast heeft de Kamer twee moties aangenomen die de zorgverzekeraars aan banden leggen.

Met de eis tot een fusiestop staat de Kamer lijnrecht tegenover minister Schippers van Volksgezondheid, die de motie had ontraden, zo meldt de NVZ vereniging van ziekenhuizen op haar site. Volgens de minister is een moratorium te rigoureus. Zij ziet meer in een zorgspecifieke fusietoets. Daarbij ontbeert de motie volgens Schippers juridische betekenis. De minister heeft vooralsnog niet de wettelijke bevoegdheid om een fusiestop in te voeren en te handhaven. Schippers heeft te kennen gegeven niet van plan te zijn om wetgeving te ontwikkelen, die een moratorium mogelijk maakt.

Zorgverzekeraars

Naast de motie van Leijten heeft de Kamer nog twee andere moties aangenomen die te maken hebben met fusies. Op voorstel van Eelke van der Veen (PvdA) en Karen Gerbrands (PVV) schaarde  de Kamer zich achter  het idee van een zorgspecifieke fusietoets voor zorgverzekeraars. Daarnaast kreeg Gerbrands ook een meerderheid achter zich met haar voorstel voor een verbod op het overnemen van huisartsenpraktijken door zorgverzekeraars, zoals verzekeraar Menzis al enige tijd doet.

2 Reacties

om een reactie achter te laten

Tomas Jansma

24 oktober 2011

Fijn, eindelijk wat visie!

Gijs

24 oktober 2011

Wat visie! Marktwerking?

Top